Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-07 09:16:35 2018 Listopad / Uchwała Nr II /15/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 09:11:41 2018 Listopad / Uchwała Nr II /14/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 09:09:42 2018 Listopad / Uchwała Nr II /13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie nieruchomości na terenie Miasta Ustka ze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 09:06:09 2018 Listopad / Uchwała Nr II /12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 09:01:44 2018 Listopad / Uchwała Nr II /11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek od środków transportowych na 2019 rok Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 08:57:56 2018 Listopad / Uchwała Nr II /10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 08:57:22 2018 Listopad / Uchwała Nr II /9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 08:48:27 2018 Listopad / Uchwała Nr II /8 /2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie programu współracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 08:44:44 2018 Listopad / Uchwała Nr II /7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Słupsk realizacji zadania publicznego w zakresie pomcy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Miasto Ustka do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-12-07 08:43:14 2018 Listopad / Uchwała Nr II /6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2018-2027 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu