Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-19 13:41:49 2018 / CZERWIEC 2018 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 09:00:25 2018 / Uchwała Nr XLVIII/436/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ustka ortaz warunkó i zasad korzystania z tych przystanków Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-06-19 08:58:08 2018 / Uchwała Nr XLVIII/436/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ustka ortaz warunkó i zasad korzystania z tych przystanków Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:57:08 2018 / Uchwała Nr XLVIII/435/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miast ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:55:55 2018 / Uchwała Nr XLVIII/434/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:54:38 2018 / Uchwała Nr XLVIII/432/2018 w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu - skwerowi położonemu w parku przy ul. Marynarki Polskiej, na terenie Gminy Miasto ustka (Skwer Pożarników Polskich) Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:53:52 2018 / Uchwała Nr XLVIII/431/2018 w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Ustce (Park Usteckich Stoczniowców) Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:53:26 2018 / Uchwała Nr XLVIII/430/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom na terenie Gminy Miasto Ustka, uczęszczającym do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-06-19 08:50:00 2018 / Uchwała Nr XLVIII/430/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom na terenie Gminy Miasto Ustka, uczęszczającym do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-18 15:25:07 2018 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 Teresa Gruszczyńska Edycja artykułu