Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-14 08:21:07 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.25.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przyznawania stypendiów sportowcom amatorom za wyniki sportowe. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-14 08:15:35 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GP.24.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-13 16:08:07 Kadencja 2018-2023 / LUTY 2019 PLANOWANA PRACA RADY MIASTA Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2019-02-13 14:34:30 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.23.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia woli zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez zbycie 342/1000 udziału będącego własnością Gminy Miasto Ustka, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-13 14:30:18 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.22.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Ustka, położonych w Ustce przy ul. Westerplatte. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-13 14:19:32 2018 / Petycja w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa a art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych Żanetta Malinowska Edycja artykułu
2019-02-13 10:49:42 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży.” Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-13 10:30:50 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży.” Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-13 10:16:06 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży.” Kamilla Włoch Publikacja artykułu
2019-02-13 08:26:04 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty: "Wtykonanie koncepcji struktury funkcjonalno-przestrzennej Cmentarza Komunalnego w dwóch wariantach" Anna Kochańska Publikacja artykułu