Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 14:13:21 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 13:56:02 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 13:50:28 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 12:01:47 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 11:55:59 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 11:42:30 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GP.27.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. lokalizacji amfiteatru w Ustce Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-15 11:41:56 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.DiKS.21.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok. Żanetta Malinowska Edycja artykułu
2019-02-15 11:23:11 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 09:58:50 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla Gminy Miasto Ustka. Aldona Remelska Publikacja artykułu
2019-02-14 08:25:33 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.26.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. "Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży." Żanetta Malinowska Publikacja artykułu