Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-19 14:15:49 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2019-02-19 12:44:01 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla Gminy Miasto Ustka. Mieczysława Sawczuk Edycja artykułu
2019-02-18 17:25:45 2019 / 28 lutego 2019 - projekty uchwał Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2019-02-18 15:50:20 2019 / Konsultacje Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok. Eliza Mordal Publikacja artykułu
2019-02-15 15:44:04 Kadencja 2018-2023 / LUTY 2019 PLANOWANA PRACA RADY MIASTA Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2019-02-15 15:14:35 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 15:07:23 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 14:56:50 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 14:52:16 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 14:14:20 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 14:13:21 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 13:56:02 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 13:50:28 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 12:01:47 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 11:55:59 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 11:42:30 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GP.27.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. lokalizacji amfiteatru w Ustce Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-15 11:41:56 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.DiKS.21.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok. Żanetta Malinowska Edycja artykułu
2019-02-15 11:23:11 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-15 09:58:50 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla Gminy Miasto Ustka. Aldona Remelska Publikacja artykułu
2019-02-14 08:25:33 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.26.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. "Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży." Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-14 08:21:07 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.25.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przyznawania stypendiów sportowcom amatorom za wyniki sportowe. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-14 08:15:35 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GP.24.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-13 16:08:07 Kadencja 2018-2023 / LUTY 2019 PLANOWANA PRACA RADY MIASTA Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2019-02-13 14:34:30 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.23.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia woli zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez zbycie 342/1000 udziału będącego własnością Gminy Miasto Ustka, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-13 14:30:18 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.22.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Ustka, położonych w Ustce przy ul. Westerplatte. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-13 14:19:32 2018 / Petycja w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa a art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych Żanetta Malinowska Edycja artykułu
2019-02-13 10:49:42 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży.” Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-13 10:30:50 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży.” Kamilla Włoch Edycja artykułu
2019-02-13 10:16:06 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży.” Kamilla Włoch Publikacja artykułu
2019-02-13 08:26:04 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty: "Wtykonanie koncepcji struktury funkcjonalno-przestrzennej Cmentarza Komunalnego w dwóch wariantach" Anna Kochańska Publikacja artykułu
2019-02-12 14:22:18 Wydział Obsługi Informatycznej / Wydział Obsługi Informatycznej Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2019-02-12 14:14:17 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.DiKS.21.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-12 14:03:05 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.20.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-12 13:56:24 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.19.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu zabudowanego, położonego prz ul. Bolesława Limanowskiego w Ustce, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka. Żanetta Malinowska Publikacja artykułu
2019-02-12 13:43:51 2019 Styczeń / Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2019-02-12 12:38:14 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie badań laboratoryjnych dla pracowników Urzędu Miasta Ustka Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2019-02-12 09:02:19 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty: wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki budynków usługowych na targowisku przy ul. Plac Wolności w Ustce Anna Kochańska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników