Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-15 12:48:25 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Ustki i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-06-15 11:47:32 Wieloletni Program Inwestycyjny / Wieloletni Program Inwestycyjny Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-06-15 10:10:51 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-06-15 09:53:26 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-06-14 15:41:29 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.SOA.162.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-14 12:27:51 OGŁOSZENIA - NIERUCHOMOŚCI / Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Promenada Nadmorska 11 Krzysztof Stodoła Archiwizacja artykułu
2018-06-14 12:19:10 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie aplikacji mobilnej o skarbach usteckiej przyrody oraz szlakach pieszych i rowerowych prowadzących przez obszary cenne przyrodniczo wraz z panelem zarządzania aplikacji, wprowadzeniem contentu aplikacji, zakupem zdjęć. Magdalena Matusiak Edycja artykułu
2018-06-14 12:15:38 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie aplikacji mobilnej o skarbach usteckiej przyrody oraz szlakach pieszych i rowerowych prowadzących przez obszary cenne przyrodniczo wraz z panelem zarządzania aplikacji, wprowadzeniem contentu aplikacji, zakupem zdjęć. Magdalena Matusiak Publikacja artykułu
2018-06-14 11:45:42 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty : Rozbiórka budynkun gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Słowiańskiej 35a w Ustce Anna Kochańska Publikacja artykułu
2018-06-13 14:59:41 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ .161. 2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Budowa obiektu kontenerowego – zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-13 14:58:09 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.DKS.160.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.DKS.131.2018 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-13 14:19:03 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Przygotowanie, wykonanie, utrzymanie oraz serwisowanie aplokacji mobilnej "Skarby usteckiej przyrody oraz szlaki piesze i rowerowe prowadzące przez obszary cenne przyrodniczo." Magdalena Matusiak Edycja artykułu
2018-06-13 14:15:36 Informacja o zgromadzeniach / Informacja o zgromadzeniach Renata Kromrych Edycja artykułu
2018-06-13 11:43:25 Sprawozdania i analizy / Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Ustka Małgorzata Kowalko Edycja artykułu
2018-06-13 11:37:52 Sprawozdania i analizy / Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Ustka Małgorzata Kowalko Edycja artykułu
2018-06-13 11:19:33 Sprawozdania i analizy / Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Ustka Małgorzata Kowalko Edycja artykułu
2018-06-13 09:27:09 2018 / Dotacje do remontów zabytków - konsulacje społeczne. Aldona Remelska Edycja artykułu
2018-06-13 09:20:25 2018 / Dotacje do remontów zabytków - konsulacje społeczne. Aldona Remelska Publikacja artykułu
2018-06-12 15:25:07 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj - II PRZETARG Łukasz Krawczyk Publikacja artykułu
2018-06-12 15:21:24 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GP.159.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.GP.239.2017 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 27.10.2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-12 15:16:02 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GP.158.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-12 15:14:24 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.157.2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-12 15:13:00 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.156.2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Ustki i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustce” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-12 14:12:31 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.INFO.155.2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce, mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-11 15:17:27 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-06-11 15:14:50 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka” Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników