Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-14 16:12:35 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.299.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 257. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4, położonej w Ustce przy Placu Wolności. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-12-14 16:04:14 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.298. 2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 259. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo - usługowych , położonych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 przy Placu Wolności w Ustce. Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-12-14 16:02:51 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.298. 2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 259. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo - usługowych , położonych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 przy Placu Wolności w Ustce. Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-12-14 15:58:46 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.298. 2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 259. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo - usługowych , położonych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 przy Placu Wolności w Ustce. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-12-14 13:10:17 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 13:08:10 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 13:06:18 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 13:02:29 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 09:35:09 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 09:29:51 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 08:44:10 Do 30 tys. euro / Ingormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług sprzatania budynków UM Ustka i SM w 2019 r. Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-12-14 08:15:12 Plan Zamówień Publicznych / Plan zamówień publicznych na rok 2018 Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-13 16:09:38 Powyżej 30 tys. euro / Ogłoszenie o zamówieniu - ZIM USTKA - Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Ustki i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-12-13 14:28:21 Sesje Rady / Ogłoszenie o sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2018r. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-12-13 14:19:05 Jednostki podległe / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR (1etat sekretariat, kadry) Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-12-13 14:17:36 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę artykułów biurowych i piśmiennicznych na potrzeby Urzędu Miasta Ustka oraz Centrum Pomocy Dzieciom w 2019 r. Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-12-13 14:06:10 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę artykułów biurowych i piśmiennicznych na potrzeby Urzędu Miasta Ustka oraz Centrum Pomocy Dzieciom w 2019 r. Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-12-13 14:02:53 2018 / Raport z otwartego spotkania w sprawie założeń "Koncepcji utworzenia Rynku Rybnego w Mieście Ustka" Joanna Koza Edycja artykułu
2018-12-13 13:56:41 2018 / Raport z otwartego spotkania w sprawie założeń "Koncepcji utworzenia Rynku Rybnego w Mieście Ustka" Joanna Koza Publikacja artykułu
2018-12-13 13:41:36 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty :Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów oraz frezowanie pni na terenie Miasta Ustka Anna Kochańska Publikacja artykułu
2018-12-13 13:39:58 Do 30 tys. euro / Informacja o wyborze najkorztystniejszej oferty: Dostawa artykułów spożywczych na potrzedby Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-12-13 13:38:37 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-12-13 13:31:02 Kadencja 2018-2023 / Nagranie Komisji Budżetowo-Gospodarczej z dnia 13.12.2018 Mariusz Książkiewicz Edycja artykułu
2018-12-13 13:29:56 Kadencja 2018-2023 / Nagranie Komisji Budżetowo-Gospodarczej z dnia 13.12.2018 Mariusz Książkiewicz Publikacja artykułu
2018-12-13 13:18:32 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie kompleksowych usług doradztwa ekonomiczno-finansowego I prawno-podatkowego w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Miasto Ustka przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującej w szczególności wybór partnera prywatnego i zawarcie umowy z partnerem prywatnym. Aleksandra Oskroba Publikacja artykułu
2018-12-13 10:01:29 Jednostki podległe / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR (1etat sekretariat, kadry) Agnieszka Krysiak Edycja artykułu
2018-12-13 07:51:47 Jednostki podległe / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR (1etat sekretariat, kadry) Agnieszka Krysiak Publikacja artykułu
2018-12-13 07:47:27 Jednostki podległe / INFORMACJA O WYNIKU NABORU WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR (1etat) Sekretariat, Kadry Agnieszka Krysiak Publikacja artykułu
2018-12-12 16:19:33 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.SOA.297.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (BR) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-12-12 16:07:35 2018 / 20 grudnia 2018r. - projekty uchwał Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-12-12 15:11:02 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania pn. "Zagospodarowanie i oznakowanie szlaków turystycznych z elementami małej architektury w Ustce". Marta Mokijewska Publikacja artykułu
2018-12-12 14:55:45 Powyżej 30 tys. euro / UNIEWAŻNIONE - Ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Archiwizacja artykułu
2018-12-12 14:52:11 Powyżej 30 tys. euro / Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-12-12 14:51:21 Powyżej 30 tys. euro / UNIEWAŻNIONE - Ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-12-12 14:44:05 Powyżej 30 tys. euro / Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-12-12 14:41:48 Powyżej 30 tys. euro / UNIEWAŻNIONE - Ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-12-12 14:41:36 Powyżej 30 tys. euro / UNIEWAŻNIONE - Ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-12-12 14:37:04 Powyżej 30 tys. euro / Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Ustka w 2019 r. Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-12-12 13:50:43 Kadencja 2018-2023 / Nagranie Komisji Polityki Społecznej z dnia 12.12.2018 Mariusz Książkiewicz Publikacja artykułu
2018-12-12 09:09:59 2018 / Konsultacje społeczne dotyczące projektu Budżetu Miasta Ustka na 2019 rok. Anna Wyroślak Publikacja artykułu