Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-21 13:23:07 2018 - Nagrania Komisji / Komisja Budżetowo-Gospodarcza z dnia 21.06.2018 Ewa Wieczorek Publikacja artykułu
2018-06-21 09:15:17 Jednostki podległe / Rekrutacja w jednostkach podległych Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-06-20 17:43:50 za 2017 / G. Czechowska - inspektor Małgorzata Banasik Publikacja artykułu
2018-06-20 15:29:24 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie nr 0050.SOKS.165.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Ustka, uczęszczających do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-20 15:20:12 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie NR 0050.SOKS.164.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 r. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-20 15:18:21 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.FN.163.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-06-20 14:58:48 2018 - Nagrania Komisji / Komisja Polityki Społecznej z dnia 20.06.2018 Ewa Wieczorek Publikacja artykułu
2018-06-20 14:54:39 Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-06-20 14:46:40 Regulamin Organizacyjny / Regulamin Organizacyjny - Zarządzenie nr 0050.SOA.162.2018 z dnia 14.06.2018 r. Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-06-20 14:42:59 Komisje Rady Miasta / Aktualne sklady komisji stałych Rady - po zmianach Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-20 14:41:18 Regulamin Organizacyjny / Regulamin Organizacyjny - Zarządzenie nr 0050.SOA.162.2018 z dnia 14.06.2018 r. Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-06-20 14:41:15 Regulamin Organizacyjny / Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustka - Zarządzenie Nr 0050. SOA. 42 2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 1 marca 2016 roku Małgorzata Bogusz Archiwizacja artykułu
2018-06-20 14:41:10 Regulamin Organizacyjny / Zarządzenie Nr 0050.SOA.162.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.SOA.42.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka. Małgorzata Bogusz Archiwizacja artykułu
2018-06-20 14:41:05 Regulamin Organizacyjny / Zarządzenie Nr 0050.SOA.217.2017 w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.SOA.42.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka Małgorzata Bogusz Archiwizacja artykułu
2018-06-20 13:51:24 Protokoły sesji - Kadencja 2014-2018 / Protokół Nr XLVIII/2018 z dnia 30 maja 2018 roku Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-20 13:35:23 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2018-06-20 12:04:01 2018 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 Teresa Gruszczyńska Edycja artykułu
2018-06-20 11:59:14 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie aplikacji mobilnej o skarbach usteckiej przyrody oraz szlakach pieszych i rowerowych prowadzących przez obszary cenne przyrodniczo wraz z panelem zarządzania aplikacji, wprowadzeniem contentu aplikacji, zakupem zdjęć. Magdalena Matusiak Edycja artykułu
2018-06-20 11:45:33 2018 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 Teresa Gruszczyńska Edycja artykułu
2018-06-19 14:26:55 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka” Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-06-19 14:26:11 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka” Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-06-19 13:41:49 2018 / CZERWIEC 2018 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 09:00:25 2018 / Uchwała Nr XLVIII/436/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ustka ortaz warunkó i zasad korzystania z tych przystanków Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-06-19 08:58:08 2018 / Uchwała Nr XLVIII/436/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ustka ortaz warunkó i zasad korzystania z tych przystanków Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:57:08 2018 / Uchwała Nr XLVIII/435/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miast ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:55:55 2018 / Uchwała Nr XLVIII/434/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:54:38 2018 / Uchwała Nr XLVIII/432/2018 w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu - skwerowi położonemu w parku przy ul. Marynarki Polskiej, na terenie Gminy Miasto ustka (Skwer Pożarników Polskich) Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:53:52 2018 / Uchwała Nr XLVIII/431/2018 w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Ustce (Park Usteckich Stoczniowców) Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-06-19 08:53:26 2018 / Uchwała Nr XLVIII/430/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom na terenie Gminy Miasto Ustka, uczęszczającym do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-06-19 08:50:00 2018 / Uchwała Nr XLVIII/430/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom na terenie Gminy Miasto Ustka, uczęszczającym do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu