Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-14 16:12:35 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.299.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 257. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4, położonej w Ustce przy Placu Wolności. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-12-14 16:04:14 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.298. 2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 259. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo - usługowych , położonych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 przy Placu Wolności w Ustce. Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-12-14 16:02:51 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.298. 2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 259. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo - usługowych , położonych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 przy Placu Wolności w Ustce. Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-12-14 15:58:46 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.GN.298. 2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 259. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo - usługowych , położonych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 przy Placu Wolności w Ustce. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-12-14 13:10:17 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 13:08:10 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 13:06:18 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 13:02:29 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 09:35:09 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 09:29:51 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-14 08:44:10 Do 30 tys. euro / Ingormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług sprzatania budynków UM Ustka i SM w 2019 r. Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-12-14 08:15:12 Plan Zamówień Publicznych / Plan zamówień publicznych na rok 2018 Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-12-13 16:09:38 Powyżej 30 tys. euro / Ogłoszenie o zamówieniu - ZIM USTKA - Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Ustki i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-12-13 14:28:21 Sesje Rady / Ogłoszenie o sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2018r. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-12-13 14:19:05 Jednostki podległe / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTOR (1etat sekretariat, kadry) Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-12-13 14:17:36 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę artykułów biurowych i piśmiennicznych na potrzeby Urzędu Miasta Ustka oraz Centrum Pomocy Dzieciom w 2019 r. Małgorzata Bogusz Edycja artykułu
2018-12-13 14:06:10 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę artykułów biurowych i piśmiennicznych na potrzeby Urzędu Miasta Ustka oraz Centrum Pomocy Dzieciom w 2019 r. Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-12-13 14:02:53 2018 / Raport z otwartego spotkania w sprawie założeń "Koncepcji utworzenia Rynku Rybnego w Mieście Ustka" Joanna Koza Edycja artykułu
2018-12-13 13:56:41 2018 / Raport z otwartego spotkania w sprawie założeń "Koncepcji utworzenia Rynku Rybnego w Mieście Ustka" Joanna Koza Publikacja artykułu
2018-12-13 13:41:36 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty :Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów oraz frezowanie pni na terenie Miasta Ustka Anna Kochańska Publikacja artykułu