Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-13 14:24:23 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2018 roku Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-07-13 11:54:22 Sesje Rady / Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ustka w dniu 19 lipca 2018 r. Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-13 11:30:15 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 195.2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego 18, sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego) Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-07-13 11:23:10 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 195.2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego 18, sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego) Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-07-13 11:20:56 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 195.2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego 18, sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-07-13 09:52:16 2018 Maj / Uchwała Nr XLVIII/433/2018 w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023 Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-07-12 15:40:54 Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-07-12 13:59:16 Protokoły sesji - Kadencja 2014-2018 / Protokół Nr XLVIX/2018 z 28 czerwca 2018 roku Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 11:38:40 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.INFO.194.2018 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Gminy Miasto Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 11:37:39 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN.193.2018 w prawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 11:27:39 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenei Nr 0050.IKiOŚ-ZP.192.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i „umysłowego siłacza” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj” Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 11:26:12 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050FN.191.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 11:25:08 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.RIE.190.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.RIE.166.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji zmienionego Zarządzeniem 0050.RIE.183.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 29 lipca 2016 r. Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 10:03:49 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-07-12 08:13:56 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty :„Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj” Anna Kochańska Publikacja artykułu
2018-07-10 15:21:09 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2018 roku Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-07-10 13:39:12 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa boiska wielofunkcyjnego i „umysłowego siłacza” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-07-10 13:35:50 Powyżej 30 tys. euro / Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa Targu Rybnego w systemie zaprojektuj i wybuduj" Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-07-10 13:20:25 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty pn. Wykonanie map do celów projektowych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2018r. Anna Kochańska Edycja artykułu
2018-07-10 08:12:52 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN.189.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, część działki nr 1558/6 przy Placu Wolności w Ustce Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu