Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 13:40:09 Powyżej 30 tys. euro / Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Przylesie w Ustce. Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-07-20 13:16:11 Wieloletni Program Inwestycyjny / Wieloletni Program Inwestycyjny Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-07-20 09:39:30 Kadencja 2014 - 2018 / Interpelacja radnej Adirany Cerkowskiej-Markiewicz w spr. zasadności remontu lokalu za kwotę 32.804,83 zł przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Ustce Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-07-20 09:38:45 Kadencja 2014 - 2018 / Interpelacja radnej Barbary Podrucznej-Mocarskiej w spr. podania powodów nieprzestrzegania zasad przeprowadzania konsultacji dot. przebiegu obwodnicy Ustki oraz zastosowania działań naprawczych poprzez ponowne przeprowadzenie konsultacji Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-07-20 08:57:00 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Gminy Miasto Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-07-20 08:52:13 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Gminy Miasto Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-07-19 16:54:00 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr NR 0050.IKIOŚ.199.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050.IKiOŚ.102.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-07-19 16:48:32 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN.198.2018 Ustka z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, stanowiącej część działki nr 1560/124, położonej w Ustce przy ul. Westerplatte Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-07-19 16:42:51 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.RIE.197.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: prowadzenia ewidencji terminów i częstotliwości składania sprawozdań i wniosków o płatność w projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez Urząd Miasta Ustka. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-07-19 16:37:52 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.FN. 196 .2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu