Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-13 14:24:23 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2018 roku Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-07-13 11:54:22 Sesje Rady / Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ustka w dniu 19 lipca 2018 r. Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-13 11:30:15 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 195.2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego 18, sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego) Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-07-13 11:23:10 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 195.2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego 18, sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego) Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-07-13 11:20:56 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 195.2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego 18, sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-07-13 09:52:16 2018 Maj / Uchwała Nr XLVIII/433/2018 w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023 Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-07-12 15:40:54 Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-07-12 13:59:16 Protokoły sesji - Kadencja 2014-2018 / Protokół Nr XLVIX/2018 z 28 czerwca 2018 roku Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 11:38:40 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.INFO.194.2018 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Gminy Miasto Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-07-12 11:37:39 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 101 do 200) / Zarządzenie Nr 0050.GN.193.2018 w prawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu