Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-14 14:38:47 Jednostki podległe / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR Dorota Maniszewska Publikacja artykułu
2018-11-14 14:31:32 Sesje Rady / Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Ustka w dniu 21 listopada 2018r. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-11-14 11:18:50 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy odwodnienia terenów przy ul. Polnej w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-11-14 08:04:36 Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-11-13 15:08:43 2018 / Raport z otwartego spotkania informacyjnego - przebudowa ul. Polnej Anna Kochańska Publikacja artykułu
2018-11-09 15:43:39 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 201 do 300) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.282.2018 z dnia 09.11.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ-ZP.277.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Marynarki Polskiej poprzez budowę tężni solankowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych” . Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-11-09 15:01:44 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Marynarki Polskiej poprzez budowę tężni solankowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-11-09 12:49:15 Instrukcje i objaśnienia / Pełnomocnictwo na dodatkowy odbiór odpadów Małgorzata Hałuzo Archiwizacja artykułu
2018-11-09 12:44:35 Kampania informacyjna / Jak prawidłowo segregować odpady? Co wrzucamy a czego nie wrzucamy do pojemników? Małgorzata Hałuzo Publikacja artykułu
2018-11-09 12:43:19 Kampania informacyjna / Jakie odpady można oddać w PSZOK i w jaki sposób? Małgorzata Hałuzo Publikacja artykułu