Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-18 13:42:49 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050. GN.137.2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Ustka pomieszczeń tymczasowych Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-05-18 09:05:17 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa obiektu kontenerowego – zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-05-18 08:48:50 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa obiektu kontenerowego – zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-05-17 15:23:57 Kadencja 2014-2018 / Maj - Planowana praca Rady Miasta Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-05-17 14:59:49 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOS-ZP.136.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa obiektu kontenerowego – zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej na dz. nr 20/2” Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-05-17 14:15:33 2018 / Uchwała Nr XLVII/420/2018 w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-05-17 14:13:37 2018 / Uchwała Nr XLVII/420/2018 w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-05-17 14:11:56 2018 / Uchwała Nr XLVII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-05-17 13:40:09 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Anna Wardzińska Edycja artykułu
2018-05-17 12:21:56 2018 / MAJ 2018 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu