Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-22 15:22:45 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.68.2019 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, położonej w Ustce przy ul. Polnej Andżelika Szwemin Publikacja artykułu
2019-03-22 15:09:27 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.67.2019 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. L. Teligi w Ustce Andżelika Szwemin Publikacja artykułu
2019-03-22 15:03:29 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.66.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, dla których Gmina Miasto Ustka jest organem prowadzącym oraz trybu pracy komisji konkursowej Andżelika Szwemin Publikacja artykułu
2019-03-22 14:18:43 2019 / Konsultacje Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok. Eliza Mordal Edycja artykułu
2019-03-22 14:14:09 2019 / Konsultacje Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok. Eliza Mordal Edycja artykułu
2019-03-22 11:25:25 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2019-03-22 10:56:59 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.DiKS.65.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań z Mieszkańcami na rok 2019 Andżelika Szwemin Publikacja artykułu
2019-03-22 10:52:39 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.64.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka Andżelika Szwemin Publikacja artykułu
2019-03-22 10:48:56 Zarządzenia Burmistrza 2019 (od nr 1 do nr 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.63.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Ustka pomieszczeń tymczasowych Andżelika Szwemin Publikacja artykułu
2019-03-21 17:10:15 Sesje Rady / Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Ustka w dniu 28 marca 2019r. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu