Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaktualizowana w październiku 2017 r. statystyczna liczba dzieci w miejskich przedszkolach w Ustka

2017-10-31 14:37:35
Zaktualizowana w październiku 2017 r. liczba uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w przedszkolach miejskich w Ustce

2017-11-02 15:02:21
Zaaktualizowana w październiku 2018 r. statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w przedszkolach miejskich w Ustce

2018-11-02 13:21:12
Zaaktualizowana statystyczna liczba dzieci w miejskich przedszkolach - październik 2018 r.

2018-11-02 13:17:46
Uchwała Nr XXVIII/263/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta ustka dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2017-02-21 11:27:40
Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach w Mieście Ustka

2018-04-16 11:39:51
Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku

2017-02-21 11:35:04
Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, będących uczestnikami zajęć rewalidacyjno- wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku

2017-02-21 11:34:01
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI W MIEŚCIE USTKA W 2018 ROKU

2018-04-16 11:21:14
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI W MIEŚCIE USTKA - aktualizacja 2017 r.

2017-11-03 08:39:01