Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku dot. 4-letniej oceny jakości wody w kąpieliskach morskich Ustka Wschód i Ustka Zachód.

2018-01-29 14:35:50
Zmiana Zarządzenia nr 0050.RIE.289.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

 Informujemy, że zmianie ulega zapis § 7 ust. 7 Regulaminu Naboru, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 0050.RIE.289.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., w ten sposób, że w miejsce kwoty 730 000 zł wpisuje się kwotę 860 000 zł.
2017-01-05 16:13:11
Zmiana terminu szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na obszarze województwa pomorskiego

 
2015-04-28 13:20:05
Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Słupskiej i ul. Ogrodowej

 
2013-09-06 14:24:52
Zgłoś swój pomysł na rewitalizację!

2016-06-24 15:55:45
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Ustka w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów uzgadniających przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa.

2017-08-11 11:47:52
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WNIOSEK WODOCIĄGI USTKA SP. Z O.O. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA "PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W USTCE"

2018-09-28 12:26:04
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu postanowienia znak: IKiOŚ.6220.3.8.2017.EM z dnia 22.02.2017r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:24:10
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: IKiOŚ.6220.3.10.2017.EM, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:30:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ustce"

2016-12-12 15:34:36