Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ankieta diagnozująca obszary miasta Ustka wskazane do rewitalizacji.

2016-05-30 14:58:07
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka: ul. Marynarki Polskiej 63/1, ul. Grunwaldzka 9/3

 
2013-03-22 16:28:56
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza publiczny przetarg nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w sezonie 2013r.

 
2013-03-27 15:49:04
Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2016-10-20 14:44:57
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-12-04 07:51:41
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2014-01-03 10:31:11
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-11-18 15:07:02
Informacja dla zarządzających obszarem wodnym, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na tych obszarach

 
2015-04-20 12:22:17
Informacja na temat wydłużenia terminu przeprowadzenia dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego”

 

2017-12-22 14:21:25
Informacja o roztrzygnięciu naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami z terenu miasta Ustka, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej (CIS).

2015-09-14 11:42:10