Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Darłowska Południe"

2019-02-11 12:44:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte - kanał portowy"

2019-02-11 12:43:38
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 2826 obręb geodezyjny Ustka

2018-12-04 12:11:17
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 08.11.2018 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4207.61.2017.MM.MJ.WR.32 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obwodnicy Ustki, łączącej drogę krajową nr 21 (ul. Słupską) z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)"

2018-11-16 13:29:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV

2018-11-08 11:27:40
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dtyczace wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na: " Budowie obwodnicy Ustki, łączącej drogę krajową nr 21 ( ul. Słupską) z drogą wojewódzką nr 203 (ul. Darłowską)

2018-10-24 14:16:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 2826 w Ustce

2018-10-15 09:17:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WNIOSEK WODOCIĄGI USTKA SP. Z O.O. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA "PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W USTCE"

2018-09-28 12:26:04
Akcja sadzenia drzew przy nadzorze Nadleśnictwa Ustka

Akcja sadzenia dzrew przez ucznów usteckich szkół przy nadzorze Nadleśnictwa Ustka.

2018-09-13 08:12:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn." SPICHLERZ"

2018-09-03 14:39:31