Ogólnokrajowe referendum 6 września 2015r. 

 
 

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl/

Informacja o zmianie siedziby Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Ustce

Zarządzenie nr 0050.SOA.185.2015 Burmistrza Miasta Ustka z 02.09.2015 r. w spr. zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 i Nr 10

Składy obwodowych komisji do spraw referendum po ukonstytuowaniu komisji

Zarządzenie nr 0050.SOA.171.2015 Burmistrza Miasta Ustka z 13.08.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum w m. Ustka dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06.09.2015 r.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji do spraw referendum

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 28.07.2015 r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzien 6 września 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 06.07.2015 r. o wyznaczonych miescach do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów (60.8 KB)

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (456.1 KB)

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (353.6 KB)

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (120.3 KB)

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. (78.9 KB)

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-803-21/15 z dnia 1 lipca 2015r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju. (1.2 MB)

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowej (187.5 KB)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

      

 

Liczba odwiedzin : 2181
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2015-06-25 09:07:07
Czas publikacji: 2015-09-03 12:36:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak