Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII / 436 / 2010 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr LII / 436 / 2010 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010-11-17 14:36:15
Uchwała Nr LII / 435 / 2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/210/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rodzjów wyróźnień i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania zawodnikom oraz trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników.

Uchwała Nr LII / 435 / 2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/210/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rodzjów wyróźnień i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania zawodnikom oraz trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników.
2010-11-17 14:33:58
Uchwała Nr LII / 434 / 2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 20101 rok.

Uchwała Nr LII / 434 / 2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 20101 rok.
2010-11-17 14:29:54
Uchwała Nr LII / 446 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka położonej w Porcie Ustka.

Uchwała Nr LII / 446 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka położonej w Porcie Ustka.
2010-11-17 14:23:20
Uchwała Nr LII / 445 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy do dnia 30.03.2016r. części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr LII / 445 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy do dnia 30.03.2016r. części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka.
2010-11-17 14:21:14
Uchwała Nr LII / 444 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy do dnia 31.12.2012r. części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka.

Uchwała Nr LII / 444 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy do dnia 31.12.2012r. części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka.
2010-11-17 14:18:50
Uchwała Nr LII / 443 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr LII / 443 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka.
2010-11-17 14:16:02
Uchwała Nr LII / 442 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Porcie Ustka.

Uchwała Nr LII / 442 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Porcie Ustka.
2010-11-17 14:13:09
Uchwała Nr LII / 441 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ustka, położonych w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 75-77.

Uchwała Nr LII / 441 / 2010 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ustka, położonych w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 75-77.
2010-11-17 14:10:46
Uchwała Nr LII / 440 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntów, położonych w Ustce przy ul. 9- go Marca, będących własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr LII / 440 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntów, położonych w Ustce przy ul. 9- go Marca, będących własnością Gminy Miasto Ustka.
2010-11-16 08:50:51