Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/325/2013 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. "CENTRUM" 2 A".

 
2013-10-08 15:08:16
Uchwała Nr XXXVIII/327/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania "Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSSE "Ustka" oraz przyległych terenów inwestycyjnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 
2013-10-01 10:54:32
Uchwała Nr XXXVIII/326/2013 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawiania na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własnośc G.M. Ustka, położonej w Ustce przy ul. Krótkiej.

 
2013-10-01 10:52:10
Uchwała Nr XXXVIII/324/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/271/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie m.p.z.p. miasta Ustka pn. "ZUBRZYCKIEGO BIS".

 
2013-10-01 10:42:04
Uchwała Nr XXXVIII/323/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/265/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: przystąpienia do Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ustka budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Ustce.

 
2013-10-01 10:39:59
Uchwała Nr XXXVIII/322/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2013-2033.

 
2013-10-01 10:35:08
Uchwała Nr XXXVIII/321/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

 
2013-10-01 10:32:53