Centralny Rejestr Umów i Porozumien - rok 2019 

 
 

CENTRALNY  REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2019 ROK

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym GminaMiasto Ustka zawarła umowę/porozumienie   Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

1

 SOKS.425.1.2019  04.01.2019  Uzdrowisko Ustka  Udostępnienie kompleksu basenowego  50.608  do 30.12.2019

2

 PR.272.1.2019  07.01.2019  Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE Słupsk  Drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnch  m. Ustka  46.230  30.12.2019

3

 PR.272.4.2019  11.01.2019  Ustecka Orkiestra Dęta w Ustce  Promocja miasta Ustka poprzez koncerty  10.000  31.12.2019

4

 SOKS.03.8135.2019  11.01.2019  Gabinet Psychologiczny Wodnica  Program terapeutyczny  w CPD i Activa Vita  17.500  01.01-31.12.19
  5  SOKS.06.8135.2019  11.01.2019 Moskaluk Elżbieta Włynkówko Usługa profilaktyczna z zakresie uzależnień i przeocy w Activa Vita 9.000  01.01-31.12.19
  6  SOKS.07.8135.2019  11.01.2019  Szałek Robert Koło  Usługi psychologiczne 7.000  01.01-31.12.19
  7  SOKS.08.8135.2019  11.01.2019  Kaczmarek Jarosław Ustka  Usługi lekarza specjalisty psychiatry 7.000  01.01-31.12.19
  8  SOKS.09.8140.2019  15.01.2019  Usługi Gastronomiczne Stołówka Szkolna w Ustce Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla CPD 16.500  11.01-02.08.19
  9  SOKS.08.8140.2019  15.01.2019  Dostawa codziennego pieczywa dla CPD w Ustce  Piekarania Ciastkania Ustka 5.000  do 31.12.19
 10  DiKS.272.4.2019  01.01.2019  Świadcz. usług teleinformatycznych SMS powiadom.  Serwer SMS Polsa Sp. z o.o. Rybnik 12.000 01.01-31.12.19
 11  DiKS.272.3.2019  16.01.2019 Wydanie specjalne dodatku Głos Ustki  Polska Press Sp. z o.o. W-wa 11.685  2019
 12 SOKS.12.8141.2019  29.01.2019 Biblioteka Miejska w Ustce  Zajęcia informac.-edukacyjne dla dzieci w cz. ferii 7.500  II i XII 2019
 13  PR.272.6.2019  11.01.2019 Lion Stage Agency  Kamień  Organizacja koncertu zespołu JAMAL 23.370  15.08.2019
 14  GP.2.2019  11.01.2019  Kowalska Grażyna Słupsk Sporządz. projektów decyzji o ustaleniu loaklizac.inwestycji 3.000  11.01-31.12.19
 15  SOA.2150.1.2019  29.01.2019 Biernat Mariola Ustka   Ewidencjonowanie i wysyłka elektroniczna korespondencji 3.800  01.02-08.02.19
 16 IKiOŚ.2150.2.2019 01.02.2019 Pawlik Maciej Zimowiska Zaaktualizowanie bazy danych rejestru gm. właścicieli nieruchom.-sytsem gospod. odpadami 6.000 01.02-31.03.19
 17 SOA.2150.2.2019 04.02.2019 Bokacz Krzysztof Ustka Doręczanie korespondencji 650 04.04-28.02.19
 18 SOA.2150.3.2019 04.02.2019  Boksa Patrycja Ustka Doręczanie korespondencji 4000 01.02-28.02.19
 19 SOA.2150.4.2019 04.02.2019 Kowalczyk Justyna Ustka Doręczanie korespondencji 4000 01.02-28.02.19
 20 SOA.2150.8.2019 04.02.2019 Wyroślak Anna Ustka Doręczanie korespondencji 4000 01.02-28.02.19
 21 SOA.2150.7.2019 04.02.2019 Rosińska Roma  Słupsk Doręczanie korespondencji  4000 01.02.-28.02.19
 22 SOA.2150.6.2019  04.02.2019 Ostrowska Katarzyna Ustka Doręczanie korespondencji  4000 01.02.-28.02.19
 23 SOA.2150.5.2019 04.02.2019 Maziec Jolanta  Ustka Doręczanie korespondencji 4000 01.02.-28.02.19
 24 SOKS.13.8135.2019 05.02.2019 Bialic-Orwat Ewa Ustka Usługi psychologiczne  w CPD 8800 01.02.-31.12.19
 25 SOA.2151.11.2019 08.02.2019 Bobko Piotr Ustka Prace w Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy UM Ustka 15,00 za rozp.wniosek 08.02.-31.12.19
 26 SOA.2151.10.2019  08.02.2019 Zblewska Katarzyna  Grabno Prace w Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy UM Ustka 15,00 za rozp. wniosek 08.02.-31.12.19
 27 SOA.2150.9.2019  08.02.2019 Jachman Urszula  Ustka Prace w Społecznej Komisji Mieszkaniowej przyUM Ustka  15.00 za rozp. wniosek 08.02-31.12.19
28 DikS.272.5.2019 08.02.2019 Nowakowski Ryszard Słupsk Wykon. zdjęć obiektów na terenie miasta Ustka 1200 do 18.02.19
 29 PR.272.2.2019 11.01.2019 Kościów Dawid Ustka  Promocja miasta Ustka pdczas imprez sportowych 1200/ m-cznie do 31.12.2019
 30 PR.272.3.2019 11.01.2019 Kulak Agnieszka Ustka  Promocja miasta Ustka pdczas imprez sportowych 300/ m-cznie do 31.12.2019
31 PR.272.5.2019 11.01.2019 Kurowski Matrusz Szczyrk Wynajęcie sprzętu nagłaśnijącego podczas promocji w Szczyrku 700 19 i 20.01.2019
32 SOKS.04.8135.2019 11.01.2019 Madurajska Elżbieta Ustka Pełnienie dyżurów psychologa w Activa Vita 3600 01.01.-31.12.19
 33 SOKS.05.8135.2019 11.01.2019 Sierdzińska Bogusława Ustka Pełnienie dyżurów psychologa w Activa Vita 3600 01.01.-31.12.19
34 SOKS.02.8140.2019 11.01.2019 Wantusiak Grażyna Ustka Sprzątanie pomieszczeń CPD 8400 01.01.-31.12.19
35 SOKS.02.81409.2019 18.01.2019 Grześ Dorota Ustka Pełnienie obow. kierownika półkolonii zimowych w CPD 1500 11.02-22.02.19
36 SOKS.11.8140.2019 18.01.2019 Woźniak Krzysztof Słupsk Pełnienie obow. kierownika półkolonii zim. i letnich w CPD  16500 04.02-20.09.2019
37 PR.272.11.2019 31.01.2019  Iwański Tomasz Krzemienica Wykon. i obróbka graficzna zdjęć do kalendarza promuj. Targ Rybny  w  Ustce 4000 do 28.02.2019
38 SOKS.4424.1.2019 29.01.2019  PKS SA  Smołdzino Przewozy uczniów szkół podstawowych do teatru Nowego w Słupsku 12000  I - XII 2019
 39 PR.272.10.2019 30.01.2019  TOURTREND Sp. z o.o. Strzelinko Współpraca dot. wyścigów motocyklowych 88000  22.06.2019
40 PR.272.7.2019 15.01.2019 Teatr KTO Kraków  Widowiska artystyczne podczas Festiwalu Sztuki Ulicznej 46000 03 i 04.08.2019
41 PR.272.8.2019  07.02.2019  MKS Jantar Ustka Promocja miasta Ustka poprzez sport 45000 01.01-31.12.19
42 PR.12.2019 31.10.2019  Miasto Bydgoszcz Usługa drukowania plakatów wielkoformatowych 7380 do 31.12.19
43 PR.272.14.2019  05.02.2019  Stowarzyszenie Grupa FALCO 2 Toruń Realizacja imprezy pn. Columbus Festiwal Wiatru 237600  12-13.07.19
44 PR.GN.272.3.2019 29.01.2019 Geodezja Karpowicz Słupsk Usługi geodezyjne na rzecz Gminy M.Ustka  30000  do 31.12.19
45 GN.272.2.2019 11.01.2019  AGORA SA Warszawa Publikacja ogłoszeń prasowych w Gazecie Wyborczej  10000  do 31.12.19
46 INFO 2298/12448/19 17.01.2019 WebCamera  Media Sp. z o.o. Kraków Usługa transmisji obrazu na żywo widok na plaże 799,50 m-c  01.01-31.12.19
47 INFO 334.2019 23.01.2019  TENSOFT Sp. z o.o. Opole Serwis sytemu ADAS 3350 m-c 01.01-31.12.19
48 INFO.1.2019 11.01.2019 Comserwis Sp. J. Słupsk  Usługa wsparcia sytsemów informatycznych 1389 m-c 01.01-31.12.19
49 INFO.UPP.1.2019 11.01.2019 Comserwis Sp. J. Słupsk Umowa powierzenia danych osobowych    
50 GN.272.4.2019  29.01.2019 Biuro Usług Majątkowych MM  Słupsk Wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz GMU 55706,70 01.01-31.12.19
51 GN.272.1.2018 11.01.2019  GREMI MEDIA SA W-wa Publikacja ogłoszeń prasowych w Rzeczpospolitej 8000 do 31.12.2019
52 Umowa współpracy 17.01.2019 Energy Events Sp. z o.o. Sp.k  Miszewko Współorganizac.imprezy spotowej Duathlon Energy Ustk 35000  28.04.2019
53 PR.272.18.2019 12.02.2019 LOT Ustka Promocja GMUpoprzez wydanie Informatora Turystycznego  Ustka na Fali 25000  do 15.05.2019
54 SOKS.525.1.2019  08.02.2019 MKS Jantar Ustka  Dotacja-Udział dwóch zpołówMKS w MMP w futsalu-real. 8000  01.02-31.03.19
55 SOKS.526.1T.2019 27.02.2019 STS Ustka Dotacja zad.publ. Turystyka i rekreac. to sposób na wypoczynek i zdrowie 35000  do 31.12.2019
56 SOKS.526.2E.2019 05.03.2019  Ustecki Uniwer.Trzeciegi Wieku Ustka Dotac.zad.publ.Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 11 70000  do 31.12.2019
57 SOKS.526.1K.2019 05.03.2019  TPU Ustka Dotac.zad.publ.Wspieranie regionalnego muzealnictwa 26000  do 31.12.2019
58 SOKS.526.1E.2019 05.03.2019 Polski Zw. Emer.Renc.i Inwalid. O/Ustka Dotac.zad.publ.Upowszech.kształcenia ustaw.os.starszych 25000  do 31.12.2019
59 SOKS.526.7S.2019 05.03.2019 Centrum Sportów Wod. OPTY Ustka  Dotac.zad.publ.Organizac.zajęć pozalekc.dla dzieic i młodz. 30000  do 31.12.2019
60 SOKS.526.5S.2019 25.02.2019 Usteckie Tow. Pływackie AQUA Ustka Dotac.zad.publ.Szkol.dzieci i młodz. w zkr. pływania  36000  do 31.12.2019
61 SOKS.526.6S.2019 18.02.2019 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka Dotac.zad.publ.Upowszechn. lekkiej atletyki wsród dzieci i mł 47000 do 31.12.2019
62 SOKS.526.4S.2019 25.02.2019 Ustecki Szkolny Zw. Sport. Ustka Doatc.zad.publ.Przygotow.i przeprow.Miej.Olimpiady Mł. 22000 do 31.12.2019
63 SOKS.526.1S.2019 06.02.2019 MKS Jantar Ustka Dotac.zad.publ.Upowszechn.piłki nożnej wśród dzieci i młodz 150000 do 31.12.2019
64 SOKS.526.3S.2019 08.02.2019 Stowarzyszenie Alpha Team  Wodnica Dotac.zad.publ.Eko spływ rzeką Słupią 36000 do 30.06.2019
65 SOKS.526.2S.2019 08.02.2019 Stow.Symp.Piłki Ręcznej Szczypiorniak Ustka Dotac.zad.publ.Szkolenie dziewcząt w zakr. gry w piłke ręczn 25000 do 31.12.2019
66 SOKS.526.1PS.2019 06.02.2019 Towarzystwo Pomocy im. św.Brata Aberta Dotac.zad.publ.Prowadzenie Schroniska dla os. bezdomnych 145000 do 31.12.2019
67 SOKS.526.2K.2019 11.03.2019 Ustecka Orkiestra Dęta z siedz. w Ustce Dotac.zad.publ.Promow.dzieł twórców kultury Miasta Ustka 24000 do 31.12.2019
68 SOKS.425.2.2019 25.02.2019 Uzdrowisko Ustka  Sp. z o.o. w Ustce Udostępnianie kompleksu basenowego do nauki pływania 31500 do 31.12.2019
69 SOKS.4460.3.2018  19.12.2018 Goch Ela Ustka Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Ośrodka Specjal.S-psk zwr.za bilety 02.01-31.12.19
70 PR.272.16.2019 08.02.2019 Zespół Jelonek Autorskie wykon. koncertu na Promenadzie-Dożynki Rybne 16484  14.08.2019
71 PR.272.23.2019 25.02.2019 MKK Sp. z o.o. Golub Dobrzyń Dostawa materiałów promocyjnych 971,60  2019 r.
72 SOKS.526.1N.2019     07.03.2019 Stowarzyszenie Pomocy Bene Vita Ustka Dotac.zad.publ.Organizac. posiłków dla osób dializow. 3000  31.12.2019
73 GP.4.2019 15.02.2019 Przedsieb.Projektowo-Usł. LINIA s.c. Wrocław  Wyk.kompletnej koncep. Systemu Informacji Miejskiej Ustki 61500 do 17.06.2019
74 PR.272.24.2019 08.03.2019 Columbus Invest Sp. z o.o.Ustka Umowa sponsoringu-organizac. imprezy  Col.Festiw.Wiatru  45000 do 31.12.2019
75 PR.272.26.2019 06.03.2019 Aerosol Service Charnowo Umowa sponsoringu-organizac. imprezy  Col.Festiw.Wiatru 15000 do 31.12.2019
76 PR.272.22.2019  25.02.2019  Szarek Wydawnictwo Reklama Słupsk Dostawa materiałów promocyjnych 1045 do 25.03.2019
77 PR.272.21.2019 25.02.2019 Inter Media, Media Tech Płock Dostawa materiałów promocyjnych  5445,21 14 dni od podpis.
78 GP.1.2019,Aneks Nr1

04.01.2019

18.01.2019

Studium Sp. z o.o. Warszawa Wykon.opracowaniaZagospod. i oznakow.szlaków turystycz 43050

do 18.01.2019

zm.term.28.02.19

79 PR.272.31.2019 13.03.2019 Hotel grand Lubicz-Uzdrowisko Ustka Umowa Sponsoringu imprezy Festiwal Światła Ustka 35000 06.07.2019
80 SOA.272.4.2019 13.03.2019 BHP P.poż. Z-d Szkoleniowo-Doradczy Słupsk Realizac. zadań bhp dla pracowników UM 900 m-c do 31.12.2019
81 PR.272.13.2019  31.01.2019 Fundacja Sfera w Rybniku Współorganizator Wydarzenia Sound of Gravity 90000  26-27.07.2019
82 PR.272.25.2019 06.03.2019  Filmar Factory Sp. z o.o Toruń Dostawa materiałów promocyjnych 2431,71  do 12.04.2019
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Gruszczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Gruszczyńska
Czas wytworzenia: 2019-02-20 10:46:45
Czas publikacji: 2019-03-20 15:02:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak