Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok

2019-02-12 13:43:51
Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: przekazania w administrowanie infrastruktury Targu Rybnego w Porcie Zachodnim w mieście Ustka spółce miejskiej - Zarządowi Portu Morskiego Sp. z o. o. w Ustce

2019-02-07 11:48:35
Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Ustce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Ustce oraz nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Ustce

2019-02-07 11:47:06
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2019 rok

2019-02-07 11:44:24
Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miasta Ustka dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

2019-02-07 11:42:26
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 roku. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2019–2028

2019-02-07 11:39:55
Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej

2019-02-07 11:18:11
Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na rok 2019

2019-02-07 11:12:08