Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2019 ROK
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1.  Porozumienie  01.01.2019 r.

 Urząd Miasta Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk

 

Porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miasto ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanai z Usług Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  40 000,00 01.01.2019-31.12.2019 
 2.

 Umowa

SOKS.4424.1.2019 r.

 29.01.2019 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna

ul.Bohaterów Warszawy 30

76-214 Smoldzino

Przewozy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z opiekunami do Teatru Nowego w Słupsku. 12 000,00

01.01.2019-

31.12.2019 

 3.  Umowa
SOKS 01.8135.2019
 11.01.2019r.  Grażyna Chowaniec Gabinet Psychoterapeutyczny  76- 270 Ustka Świadczenie usług terapeutycznych w VITA ACTIVA                oraz grup wsparcia.

17.500,00


01.01.2019-

31.12.2019

 4. Umowa SOKS.02.8140.2019 18.01.2019r.  Kierownika półkolonii zimowych

 Świadczenie usług Kierownika półkolonii zimowych    w Centrum Pomocy Dzieciom   w Ustce. 

 1.500,00 01.01.2019-22.02.2019.
 5. Umowa SOKS.03.8140.2019 11.01.2019r.  sprzątaczka  Usługi sprzątania w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce. 8.400,00 01.01.2019-31.12.2019
6. Umowa SOKS.04.8135.2019 11.01.2019r. psycholog dziecięcy Umowa na świadczenie usług psychologa dziecięcego w Punkcie Vita Activa w Ustce  .   3.600,00 01.01.2019-31.12.2019
7. Umowa SOKS.05.8135.2019 11.01.2019r. kurator rodzinny Umowa na świadczenie usług doradztwa rodzinnego       w Punkcie Vita Activa w Ustce      3.600,00 01.01.2019-31.12.2019
8. Umowa SOKS.06.8135.2019 11.01.2019r.

Porady Szkolenia Elżbieta Moskaluk Słupsk

Umowa na świadczenie usług w zakresie przemocy    w Punkcie Vita Activa w Ustce     9.000,00 01.01.2019-31.12.2019
9. Umowa SOKS.07.8135.2019 11.01.2019r

Robert Szałek 62-600 Koło,   ul. 3-go Maja 106

Umowa na badanie psychiatryczno - psychologiczne   i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia.                         7.000,00 01.01.2019-31.12.2019
10. Umowa SOKS.08.8140.2019 15.01.2019r

Piekarnia Ciastkarnia Handel Artykułami Spożywczymi Adam Brzóska Ustka

Umowa na zakup i dostawę pieczywa dla dzieci          z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce . 5.000,00 Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12.2019r
 11. Umowa SOKS.09.8140.2019  15.01.2019r. Gabriela Sulima               Usługi Gastronomiczne Stołówka Szkolona Ul. Jagiellońska 1 Ustka  Umowa na świadczenie usług gastronomicznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych   z CPD  ferie zimowe półkolonie letnie, wigilia w 2019 roku.                  16.500,00 Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12.2019r 
12. Umowa SOKS.10.8135.2019 11.01.2019r. Jarosław Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska „  Ustka Umowa na badanie psychiatryczno - psychologiczne                      i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia.      7.000,00 01.01.2019-31.12.2019
13. Umowa SOKS.11.8135.2019 18.01.2019r. Kierownik półkolonii zimowych i letnich w Gminie Miasto Ustka. Umowa na świadczenie usług kierownika półkolonii zimowych i letnich w Centrum Pomocy Dzieciom  w Ustce oraz  w  usteckich szkołach podstawowych, SP 1,2,3.            16.500,00 od dnia  04 .02. 2019 r ,do dnia 20. 09 .2019 r
14. Umowa SOKS.12.8135.2019 29.01.2019r. Biblioteka Miejska w Ustce Umowa na organizacje czasu wolnego dla dzieci                  i młodzieży Ferie zimowe i Planszoluby 7.500,00 od dnia podpisania do dnia 28 lutego 2019 r. i do dnia 20.12. 2019 r.
15. Umowa SOKS.13.8135.2019 05.02.2019r. psycholog Umowa na uslugi psychologiczne ww Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce . 9.000,00 Umowa od dnia podpisania do dnia 31.12.2019r
16.

ZARZĄDZENIE NR 0050. SOKS.16.2019Burmistrza Miasta Ustka

z dnia 31.01.2019 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce Powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej   w Ustce wykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia polegającego na realizacji  autorskiego Programu Profilaktycznego pn. „ AKTYWNE POPOŁUDNIE II „ mającego na celu zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w pozaszkolnych formach spędzania czasu wolnego. 9.000,00 w okresie od dnia podpisania zarządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r.
17.

ZARZĄDZENIE NR 0050. SOKS.17.2019Burmistrza Miasta Ustka

 
z dnia 31.01.2019r. Centrum Integracji Społecznej w Ustce  Powierzenia  Centrum Integracji Społecznej w Ustce wykonania zadania własnego Gminy Miasto Ustka       w zakresie ochrony zdrowia polegającego                   na realizacji programu profilaktyczno – terapeutycznego pod nazwą „Be Free ”, realizowanego w ramach integracji społecznej dla osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowo, zwiększającego zdolność       do utrzymania abstynencji, jako warunku aktywizacji zawodowej projektów programów działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania   narkomanii . 6.800,00 w okresie od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019 roku .
 

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Kamilla Włoch
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2019-01-17 14:20:20
Czas publikacji: 2019-02-20 08:53:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak