Wydział Obsługi Informatycznej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2019 ROK
Wydział Obsługi Informatycznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  INFO.1.2019  2019.01.11  Comserwis Sp. J.  Wsparcie techniczne dla Systemu Informatycznego  16.678,80 2019.01.01 - 2019.12.31
 2  INFO.UPP.1.2019  2019.01.11  Comserwis Sp. J.  Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych - 2019.01.01 - 2019.12.31
 3  2298/12448/2019  2019.01.17  Webcamera Media Sp. z o.o.  Świadczenie usług w technologii streamingu z kamer 9.594,00 2019.01.01 - 2019.12.31
 4  334/2019  2019.01.23  Tensoft Sp. z o.o.  Świadczenie usług serwisowych systemu ADAS 49.446,00 2019.01.01 - 2019.12.31
 5            
 

Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2019-01-17 14:15:53
Czas publikacji: 2019-02-12 14:22:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak