Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2019 ROK
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1            
 2            
 3            
 4            
 5            
 

Liczba odwiedzin : 14
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2019-01-17 14:15:21
Czas publikacji: 2019-01-17 14:15:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak