Wydział Gospodarki Przestrzennej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2019 ROK
Wydział Gospodarki Przestrzennej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1            
 2            
 3            
 4            
 5            
 

Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Sikorski
Czas wytworzenia: 2019-01-17 14:14:43
Czas publikacji: 2019-01-17 14:14:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak