Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.GP.27.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. lokalizacji amfiteatru w Ustce

2019-02-15 11:42:30
Zarządzenie Nr 0050.DiKS.21.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok.

2019-02-15 11:41:56
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.26.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. "Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży."

2019-02-14 08:25:33
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.25.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przyznawania stypendiów sportowcom amatorom za wyniki sportowe.

2019-02-14 08:21:07
Zarządzenie Nr 0050.GP.24.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka.

2019-02-14 08:15:35
Zarządzenie Nr 0050.GN.23.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia woli zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez zbycie 342/1000 udziału będącego własnością Gminy Miasto Ustka, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

2019-02-13 14:34:30
Zarządzenie Nr 0050.GN.22.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Ustka, położonych w Ustce przy ul. Westerplatte.

2019-02-13 14:30:18
Zarządzenie Nr 0050.GN.20.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka

2019-02-12 14:03:05
Zarządzenie Nr 0050.GN.19.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu zabudowanego, położonego prz ul. Bolesława Limanowskiego w Ustce, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka.

2019-02-12 13:56:24
Zarządzenie Nr 0050.GN.18.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka.

2019-02-11 14:56:43