Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY MIASTA USTKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  rocznik 2019  pozycja 1302 z dnia 14 marca 2019r.

2019-03-18 15:55:01
Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 2019 poz. 946 z dnia 26 lutego 2019r.

2019-03-18 15:54:36
UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY MIASTA USTKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka oraz trybu powoływania jej członków.

2019-03-11 17:19:25
Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od rocznej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Ustka.

2019-03-11 17:15:25