PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W USTCE 

 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Miasto Ustka zlokalizowany jest w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Ustka czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz całorocznie w każdą sobotę, z zastrzeżeniem sobót wolnych ustawowo, w godzinach 10:00 – 14:00.

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Ustka właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazywać w każdej ilości odpady takie jak:

1)      papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  z tektury),
2)      szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła),
3)      metale i tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,  odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
4)      odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6)      zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
7)      przeterminowane leki,
8)      odpady zawierające rtęć (np. termometry, lampy fluorescencyjne, świetlówki, przełączniki i inne),
9)      chemikalia,
10)  farby, lakiery, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich, tusze, farby drukarskie, kleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące i inne,
11)  odzież i tekstylia.

 

Do PSZOK właściciele nieruchomości mogą przekazywać w ograniczonej ilości odpady komunalne takie jak:

1)      zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuk na właściciela samochodu na rok;
2)      odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) – w ilości do 0,5 Mg na nieruchomość na rok;
3)       meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości do 1 Mg na rok.

 

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Hałuzo
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Hałuzo
Czas wytworzenia: 2018-12-21 11:49:08
Czas publikacji: 2018-12-21 11:49:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak