Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.317.2018 w sparwie jednostkowych sprawozdań finansowych.

2019-01-11 08:43:41
Zarządzenie Nr 0050.FN.316.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

2019-01-09 12:54:17
Zarządzenie Nr 0050.IKIOS-I.315.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie OSIR w Ustce".

2018-12-31 10:48:19
Zarządzenie Nr 0050.314.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/GP/159/2003 BMU z dnia 19.08.2003r. w sprawie powołania organu doradczego-gminnej komisji urbanistryczno-architektonocznej.

2018-12-31 10:46:11
Zarządzenie Nr 0050.FN.310.2018 w sparwie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

2018-12-31 10:42:57
Zarządzenie Nr 0050.RIE.313.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do roku 2030.

2018-12-28 12:06:39
Zarządzenie Nr 0050.GN.312.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiacego własność Gminy Miasto Ustka.

2018-12-28 12:02:34
Zarządzenie Nr 0050.GN.311.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącegio własność Gminy Miasto ustka. (cz.dz. 2744)

2018-12-28 11:38:31
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.309.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2019 r. (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)

2018-12-28 11:37:09
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.308.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2019 r.(w zakresie turystyki i krajoznawstwa)

2018-12-28 11:35:27