Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.FN. 284 .2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

2018-12-19 12:16:23
Zarządzenie Nr 0050.FN.300.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

2018-12-19 11:53:19
Zarządzenie Nr 0050.GN.299.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 257. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4, położonej w Ustce przy Placu Wolności.

2018-12-14 16:12:35
Zarządzenie Nr 0050.GN.298. 2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. GN. 259. 2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo - usługowych , położonych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 przy Placu Wolności w Ustce.

2018-12-14 16:04:14
Zarządzenie Nr 0050.SOA.297.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (BR)

2018-12-12 16:19:33
Zarządzenie Nr 0050.FN.296.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

2018-12-07 17:37:52
Zarządzenie Nr 0050.SOA. 295. 2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie:powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka.

2018-12-05 17:17:27
Zarządzenie Nr 0050.GN.294. 2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, część działki nr 2150/3 przy ul. Sprzymierzeńców w Ustce.

2018-12-05 17:12:07
Zarządzenie Nr 0050.GN.293. 2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, położonego przy ul. Westerplatte w Ustce.

2018-12-05 13:31:06
Zarządzenie nr 0050.SOA.292.2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.SOA.43.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do kierowania jednoosobowo jednostką budżetową Gminy Miasto Ustka pn. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce oraz dokonywania czynności prawnych związanych z jego działalnością.

2018-12-04 16:47:25