Stowarzyszenie "Alpha Team" 

 
 

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie „Alpha Team”

Pole działania organizacji:

 • edukacja
 • kultura i sztuka
 • młodzież
 • pomoc społeczna
 • ochrona środowiska
 • niepełnosprawni
 • zdrowie
 • seniorzy
 • profilaktyka uzależnień
 • sport i rekreacja
 • turystyka
 • hobby

 

Zakres działania organizacji:

 

 • upowszechnianie i promocja produktów lokalnych oraz regionalnych,
 • upowszechniania kultury fizycznej, aktywności sportowej i turystycznej,
 • działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz walki z uzależnieniami, zwłaszcza poprzez aktywność fizyczną,
 • działalność na rzecz aktywnego włączania się w życie społeczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych oraz z różnych powodów wykluczonych,
 • upowszechnianie i propagowanie pływania oraz nurkowania na basenach  oraz na wodach otwartych,
 • nauka i doskonalenie umiejętność pływania u dzieci oraz dorosłych, zarówno osób zdrowych jak i z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej  w grupach lub też indywidualnie,
 • nauka i doskonalenie umiejętność nurkowania, elementów techniki nurkowej u dzieci oraz dorosłych, zarówno osób zdrowych jak i z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej w grupach lub też indywidualnie,
 • usprawnianie poprzez zajęcia w wodzie osób zdrowych jak i z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej w grupach lub też indywidualnie,
 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno osób zdrowych jak i z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej w zakresie kultury fizycznej i aktywności sportowej, zwłaszcza wodnej,
 • szkolenie wolontariuszy (kadry wspierającej) do pracy w wodzie z osobami zdrowymi jak i z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej,
 • propagowanie działalności wolontariackiej w różnych przestrzeniach działania, zwłaszcza przy upowszechnianiu kultury fizycznej, aktywności sportowej  i turystycznej,
 • propagowanie działań na rzecz zachowania i ochrony środowiska naturalnego, pomoc merytoryczna i doradztwo w tym zakresie,
 • działania na rzecz rozwoju miasta Ustka, gminy Ustka, powiatu słupskiego oraz województwa pomorskiego w zakresie propagowania regionu jako atrakcyjnego turystycznie.

 

Władze organizacji:

Zarząd:

 • Michał Wiśniowski – Prezes
 • Anna Wiśniowska - Skarbnik


Komisja rewizyjna:

 • Małgorzata Sokołowska - Członek
 • Dawid Szymczak - Członek
 • Iwona Gębusia - Członek

 

Dodatkowe dane o organizacji:


Adres: ul. Wichrowe Wzgórza 4, 76-270 Wodnica

tel.: 509 214 150

fax.:

www: www.alphateam.pl

e-mail: stowarzyszenie.alphateam@gmail.com


Osoby do kontaktu: Michał Wiśniowski, tel. 509 214 150

Data rejestracji organizacji: 31 marca 2017 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000671701

Numer NIP: 839-31-93-944

Numer REGON: 366931025

Numer konta: mBank: 44 1140 2004 0000 3702 7685 9926

 

Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Hrywniak
Czas wytworzenia: 2018-06-06 10:44:41
Czas publikacji: 2018-06-06 10:44:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak