Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.INFO.194.2018 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Gminy Miasto Ustka

2019-01-14 10:20:20
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP. 200.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania pn.: „Remont budynku Żłobka Miejskiego w Ustce”

2018-07-23 15:56:07
Zarządzenie Nr 0050.IKIOŚ.199.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050.IKiOŚ.102.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

2018-07-23 15:55:49
Zarządzenie Nr 0050.GN.198.2018 Ustka z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, stanowiącej część działki nr 1560/124, położonej w Ustce przy ul. Westerplatte

2018-07-19 16:48:32
Zarządzenie Nr 0050.RIE.197.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: prowadzenia ewidencji terminów i częstotliwości składania sprawozdań i wniosków o płatność w projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez Urząd Miasta Ustka.

2018-07-19 16:42:51
Zarządzenie Nr 0050.FN. 196 .2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-07-19 16:37:52
Zarządzenie Nr 0050.GN. 195.2018 z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego 18, sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego)

2018-07-13 11:30:15
Zarządzenie Nr 0050.GN.193.2018 w prawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

2018-07-12 11:37:39
Zarządzenei Nr 0050.IKiOŚ-ZP.192.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i „umysłowego siłacza” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2018-07-12 11:27:39
Zarządzenie Nr 0050FN.191.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

2018-07-12 11:26:12