Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/436/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ustka ortaz warunkó i zasad korzystania z tych przystanków

2018-06-19 09:00:25
Uchwała Nr XLVIII/435/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miast ustka

2018-06-19 08:57:08
Uchwała Nr XLVIII/434/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2018-06-19 08:55:55
Uchwała Nr XLVIII/432/2018 w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu - skwerowi położonemu w parku przy ul. Marynarki Polskiej, na terenie Gminy Miasto ustka (Skwer Pożarników Polskich)

2018-06-19 08:54:38
Uchwała Nr XLVIII/431/2018 w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Ustce (Park Usteckich Stoczniowców)

2018-06-19 08:53:52
Uchwała Nr XLVIII/430/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom na terenie Gminy Miasto Ustka, uczęszczającym do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych

2018-06-19 08:53:26
Uchwała Nr XLVII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku

2018-05-29 10:49:10
Uchwała Nr XLVII/420/2018 w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-05-17 14:15:33
Uchwała Nr XLVI/412/2018 w sprawie podziału Gminy Miasto Ustka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-05-16 15:19:59
Uchwała Nr XLVI/411/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Miasto Ustka

2018-05-16 15:18:17