Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/468/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

2018-10-29 10:44:47
Uchwała Nr LII/467/2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-10-29 10:34:33
Uchwała Nr LII/466/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/457/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2018-10-29 10:30:16
Uchwała Nr LII/464/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka

2018-10-29 10:23:41
Uchwała Nr LI/460/2018 w sprawie nadania nazwy drodze prowadzącej do zabudowanych posesji mieszkańców miejscowości Grabno

2018-10-01 11:40:10
Uchwała Nr LI/459/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłaty za pojemnik

2018-10-01 11:39:39
Uchwała Nr LI/458/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty

2018-10-01 11:38:01
Uchwała Nr LI/457/2018 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2018-10-01 11:37:10
Uchwała Nr LI/453/2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka

2018-10-01 11:36:21
Uchwała Nr XLIX/452/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

2018-10-01 11:35:54