Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Ustka na 2019 rok.

2019-01-04 16:06:31
Uchwała Nr III /35/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zakup posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2019-01-04 16:05:31
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub żywnośći albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szole i w domu" na lata 2019-2023.

2019-01-04 16:05:02
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania,poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów.

2019-01-04 16:04:37
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

2019-01-04 16:04:17
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.

2019-01-04 16:03:49
Uchwała Nr II /9/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2019-01-04 16:03:10
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Ustka.

2019-01-04 16:02:23
Uchwała Nr LII/468/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

2018-10-29 10:44:47
Uchwała Nr LII/467/2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-10-29 10:34:33