Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 

 
 

CENTRALNY  REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym GminaMiasto Ustka zawarła umowę/porozumienie   Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

1

 SOKS.425.1.2018  05.01.2018  Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.  udostępnienie komleksu basenowego do nauki pływania 73470 do 21.12.2018

2

 IKiOŚ.1.2018  12.01.2018  Z-d Usług Asenizacyjnych Kobylnica  awaryjny wywóz wód opadowych z terenu GMU 32239,94  do 31.03.2018

3

 SOKS.06.8135.2018  03.01.2018  Centrum Pomocy Psychologicznej OPOKA Bierkowo  usługi psychologiczne w CPD w Ustce 8000  08.01-31.12.2018 z wył. VII i VIII

4

 PR.272.12.2018  16.01.2018  Telewizja Polska SA W-wa  produkcja wideogramu wydarzeń telewizyjnych-licencja na 5 lat    

5

 PR.272.10.2018  16.01.2018  LOT Ustka i Ziemia Ustecka  wydanie Informatora turystycznego Ustka na Fali 25000  do 01.05.2018

6

 SOKS.14.8140.2018  18.01.2018  Usługi Gastronomiczne Stołówka Szkolna Ustka  posiłki obiadowe w czasie ferii zim. i wakacji dla CPD 16500  

7

PR.2.2018 04.01.2018   ROCK HOUSE Wrocław umowa koncertowa udział zespołu BRACIA w koncercie w czasie Festiwalu Wiatru 14500 30.06.2018

8

 PR.272.5.2018  11.01.2018  AGM  Marketing Słupsk  przygotowywanie  wkładki do gazety Goniec Ustecki 28044  do 31.12.2018

9

PR.272.1.2018 18.12.2017 SerwerSMS Polska sP. Z o.o. ARTNET Rybnik umowa indyw.12775/20180101 świadcz. usług  teleinformatycznych    

10

IKiOŚ.94.2017 29.12.2017 PTRiIZw. Gdańsk wdrożenie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 10000 01.01-31.12.2018

11

GN.272.4.2018 19.01.2018 Geodezja Karpowicz Usł. Geodezyjne Słupsk świadczenie usług geodez. na rzecz GMU w 2018 r. 25000 do 31.12.2018

12

GN.272.5.2018 19.01.2018 Biuro Usług Majątkowych  MM Słupsk wyceny nieruchomości na rzecz GMU w 2018 r. 59839,5 01.01.-31.12.2018

13

SOKS.4460.10.2017 28.12.2017 Marzenna Jasińska Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego zwr. za bilety 02.01.-31.12.2018

14

SOKS.4460.8.2017 28.12.2017 Ewelina Węgiel Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

15

SOKS.4460.9.2017 28.12.2017 Andrzej Gaponowicz Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

16

SOKS.4460.11.2017 28.12.2017 Grażyna Pawlik Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

17

SOKS.4460.12.2017 28.12.2017 Grażyna Pawlik Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

18

PR.272.11.2018 16.01.2018 C-Wave Pyskowice koncert wykonawcy C-BOOL DJ na Pożegnanie wakacji 25000 01.09.2018

19

PR.272.4.2018 05.01.2018 Stowarzyszenie Grupa Falco Toruń Realizacja-zorganizowanie Festiwalu Wiatru 2018 100000 28.06.-01.07.2018

20

SOKS.01.8140.2018 12.01.2018 Piekarnia Ciastkarnia  Ustka dostawa pieczywa do CPD 4000 2018

21

SOKS.01.8135.2018 03.01.2018 Indywidualna Specjalist. Praktyka Lekarska Ustka usługi lekarza medycyny spec. psychiatry w MKRPA w Ustce 7000 2018

22

SOKS.02.8135.2018 03.01.2018 Robert Szałek Koło usługi psychologa kliniczny  dla potrzeb MKRPA w Ustce 7000 2018

23

 SOKS.03.8135.2018  03.01.2018  Gabinet Psychoterapeutyczny G. Chowaniec Ustka  Prowadzenie programu terapeutycznego grupy wsparcia dla os. uzależnionych 17800  2018

24

SOKS.08.8140.2018 16.01.2018 Biblioteka Miejska w Ustce organizacja ferii zimowych 8000 29.01.-10.02.18

25

SOKS.04.8135.2018 03.01.2018 Madurajska Elżbieta Ustka dyżury usługi psychologiczne w Punkcie Vita Activa 4050 2018

26

SOKS.05.8135.2018 03.01.2018 Sierdzińska Bogusława Ustka dyżury usługi psychologiczne w Punkcie Vita Activa 4050 2018

27

SOKS.07.8140.2018 03.01.2018 Wantusiak Grażyna Ustka sprzątanie pomieszczeń CPD 8400 2018

28

SOKS.12.8135.2018 04.01.2018 Suchocka Anna Słupsk dyżury wsparcia w Punkcie Vita Activa 7500 04.01.-31.12.2018

29

SOKS 14.8140.2018 18.01.2018 Usługi Gastronomiczne  Stołówka Szkolna SP 1 w Ustce przygotowywanie posiłków obiadowych dla dzieci CPD w czasie ferii i wakacji 16500  

30

SOKS.06.8135.2018 03.01.2018 Centrum Pomocy Psychologicznej OPOKA  Bierkowo usługi psychologiczne dla CPD 8000 08.01.-30.06.18 i 03.09-31.12.18

31

 PR.272.3.2018  04.01.2018  Bierndgarski Hubert Ustka  dokumentowanie fotgraficzne i video wydarzeń promocyjnych 900  01/2018

32

 GP.1.2018  10.01.2018 Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk  przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych w spr. Studium zagospod. przestrzennego w Ustce 1400  10.01-26.01.18

33

 GP.2.2018  10.01.2018  Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk  przeprowadzenie badania ankietowego w spr. Studium zagospod. przestrzennego w Ustce 3420  do 01.02.2018

34

 GP.3.2018  10.01.2018   Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk  wybór moderatorów na prowadzenie punktu konsultac. w spr. Studium zagospod. przestrzennego w Ustce 2800  do 09.02.2018

35

GP.4.2018 05.01.2018 MITKo sp. z o.o. Wodzisław Śląski zakup namiotu konsultacyjnego 3500,58 do 17.01.2018

36

GP.5.2018 10.01.2018  Utila sp. z o.o. Warszawa  wybór moderatorów do przeprowadzenia warsztatów konsultacyjnych w spr. zmian studiu. zagos.przestrz. 2200  do 22.01.2018

37

 PR.272.7.2018  11.01.2018  Fundacja Sfera Rybnik  organizacja imprezy rowerowej 43665  21.07.2018

38

 PR.272.6.2018  11.01.2018  Agencja Artystyczna GORGO Warszawa  umowa koncertowawykon. koncertu przez Sound n'Grace 29000  14.08.2018

39

 GP.6.2018  11.01.2018  SoftGIS s.c. Wrocław  wybór eksperta do przeprowadzenia części warsztatu konsultacyjnego 400  do 26.01.18

40

PR.272.8.2018 11.01.2018 T-Mobile Polska Sa dostarczenie bazy danych i udzielenie licencji 23985 do 31.12.2018

41

 PR.272.9.2018 12.01.2018  Maruszewska Klaudia Ustka  usługi polegające na promocji Miasta Ustka podczas imprez sportowych 17467,74  od 12.01.do 31.12.2018

42

 GP.8.2018  12.01.2018  Kowalska Grażyna Słupsk  sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 3000  2018 r.

43

 SOA.2150.1.2018  19.01.2018  Bokacz Krzysztof Ustka  doręczanie korespondencji 4,00/szt  22.01.-28.02.18

44

 PR.272.14.2018  25.01.2018  Pawluczuk łuikasz Białystok  wykon. projektu graficznego serwisu internetowego miasta Ustki 5000  do 01.02.2018

45

 GN.272.1.2018  16.01.2018  Polska Press Sp. z o.o. Warszawa  publikacja ogłoszeń prasoweych 10000  2018 rok

46

 PR.272.15.2018  29.01.2018  Agencja Artystyczna Harlem Inowrocław  organizacja imprezy Turniej Wymiataczy 18450  26.05.18

47

 OC Nr1/2018  29.01.2018  PHU WITO-TUR Września  zabezpieczenie pojazdów  samochodowych do zdarzeń losowych    

48

IKiOŚ.2.2018 29.01.2018 Małe Formy Budowlane Gdynia dostawa i montaż wiaty przystankowej 9717 do 25.03.18

49

IKiOŚ.3.2018 31.01.2018 STUDIUM Sp. z o.o. Warszawa wykon. zmian dokumentacji zagospod. Lokalnego Węzła Intergracyjnego w Ustce 24600 do 06.08.2018

50

PR.272.18.2018 01.02.2018 Spóldzielnia Socjalna Indygo Inspiracje Słupsk produkcja materiałów filmowych o tematyce sport.,kult. i spolecz. i emisja w TV Słupsk Vectra 11070 06.02.18-06.05.18

51

SOKS.4424.1.2018 01.02.2018 Pela Łukasz Ustka zwrot kosztów przejazdu ucznia celem realizacji obowiązku szkolnego   01.02-31.12.2018

52

PR.272.19.2018 05.02.2018 Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE Karżcino druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka 42800 do 31.12.2018

53

IKiOŚ.5.2018 06.02.2018 Z-d Usług Inzynierskich TRAFIC Słupsk konserwacja i montaż nowego oznakowania pionowego na terenie m. Ustka 195994,35 do 31.12.2018

54

 SOA.2150.2.2018 22.01.2018  Jachman Urszula  realizacja czynności w ramach Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15,00 od rozp.wn.  01.02.-31.12.2018

55

SOA.2151.3.2018 22.01.2018 Deja Halina realizacja czynności w ramach Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15,00 od rozp.wn. 01.02.-31.12.2018

56

SOA.2151.4.2018 22.01.2018 Zblewska Katarzyna realizacja czynności w ramach Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15,00 od rozp.wn. 01.02.-31.12.2018

57

SOKS.17.MK.2018 07.02.2018 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 20000 do 31.12.2018

58

SOKS.18.MK.2018 07.02.2018 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka dotacja na zad.publ. Program edukacji morskiej pn. Pod Banderą Ustki 30000 do 31.12.2018

59

SOKS.19.MK.2018 07.02.2018 Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 40000 do 31.12.2018

60

SOKS.16.MK.2018 07.02.2018 Stow. Sympatyków Piłki Ręcznej  Szczypiorniak Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 22000 do 31.12.2018

61

SOKS.21.MK.2018 12.02.2018 Usteckie Towarzystwo Pływackie  AQUA Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 25000 do 31.12.2018

62

SOKS.23.MK.2018 09.02.2018 Stowarzyszenie ALPHA TEAM Wodnica dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 12320 do 31.12.2018

63

SOKS.526.2T.2018 23.02.2018 Z-d Okręgowego Zw. Wędkarskiego w Słupsku dotacja zad. publ.-Organizacja Imprez turyst.-krajoznawczych 7000 do 30.11.2018

64

SOKS.526.1S.2018 19.01.2018 Stow. Symp.Piłki Ręcz. Szczypiorniak Ustka dotac.zad.publ.-szkolenie sportowe dziewcząt  gry w piłkę ręczną 25000 do 31.12.2018

65

SOKS.526.1PS.2018 19.01.2018 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  Koło Słupskie dotac.zad.publ.-prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie m.Ustka 135000 do 31.12.2018

66

SOKS.526.2S.2018 07.02.2018 Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka dotac.zad.publ.-upowszechn. piłki noznej wśród dzieci i młodzieży 150000 do 31.12.2018

67

SOKS.526.1T.2018 09.02.2018  Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka dotac.zad.publ.-turystykai rekreacja to sposób na zdrowy styl życia 28000 do 31.12.2018

68

SOKS.526.3S.2018 13.02.2018 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka dotac.zad.publ.-upowszechn. Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodz. 47000 do 31.12.2018

69

SOKS.526.2E.2018 23.02.2018 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Ustka  dotac.zad.publ.-Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 50000 do 31.12.2018

70

SOKS.526.1E.2018 23.02.2018 Polski Zw.Em.,Renc. O/Rej.Ustka dotac.zad.publ.-upowszechn.aktywizaji środowiska senioralnego 20000 do 31.12.2018

71

SOKS.526.5S.2018 23.02.2018 Ustecki Szkolny Zw. Sportowy dotac.zad.publ.-przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2018 22000 do 31.12.2018

72

SOKS.526.4S.2018 23.02.2018 Usteckie Towarzystwo Pływackie AQUA dotac.zad.publ.-szkolenie dzieci i młodz. w zakresie pływania 36000 do 31.12.2018

73

SOKS.526.1K.2018 23.02.2018 Ustecka Orkiestra Dęta Ustka dotac.zad.publ.-promowanie dzieł twórców kultury M.Ustka 21000 do 31.12.2018

74

SOKS.526.22.MK.2018 27.02.2018 Usteckie Towarzystwo Pływackie AQUA dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci-Pływam bo lubię 15680 do 31.12.2018

75

SOKS.526.2K.2018 05.03.2018 Towarzystwo Przyjaciół Ustki dotac.zad.publ.-prowadzenie Muzeum Ziemi Usteckiej 19000 do 31.12.2018

76

SOKS.425.2.2018 13.02.2018 Uzdrowisko Ustka udostępnienie komplesku basenowego do nauki pływania 140,00 za grupę m-c 02-06.2018 i 09-12.2018

77

IKiOŚ.6.2018 19.02.2018 AMW Biuro Projektów A.Wąchnicka Słupsk opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ul. Nad Słupią w Ustce 52152 do 31.08.2018

 78

 SOKS.425.3.2018  13.02.2018  Owsiński Marek Ustka  przeprowadz. zajęć nauki pływania dla. kl. II SP 6000,00  13.02.-29.05.18

79

 GP.2150.11.2018  16.02.2018  Szołtrysik Katarzyna Ustka  przeprowadz. konsultacji społecznych-Kierunki Zagospod. Przestrzennego 18150,00  19.02.-07.08.18
 80  OC-1/2/2018  23.02.2018  Janiak Jerzy Dębinca Kaszubska  przeprowadz. szkolenie z zakrsu zagrożenia bezpieczeństwa państwa 600,00  23.02.2018
81 SOKS.403.1.2017 21.12.2017 Krotowski Michał  Ustka stypendium w dz. kultury na 2018 200,oo m-c 01.01.-31.12.2018
82 SOKS.423.1.2018 15.02.2018 Maruszewska Klaudia Ustka stypendium sportowe 1679,00 m-c 01.03.31.12.2018
83 SOKS.423.4.2018 22.02.2018 Kościów Dawid Ustka stypendium sportowe 442,00 m-c 01.03.-31.12.2018
84 SOKS.423.2.2018 22.02.2018 Błaszczyk Patryk Ustka stypendium sportowe 919,00 m-c 01.03.-31.12.2018
85 SOKS.423.5.2018 22.02.2018 Wysokiński Seweryn Ustka stypendium sportowe 786,00 m-c 01.03.-31.12.2018
86 SOKS.423.3.2018 22.02.2018 Aniszewski Kamil Ustka stypendium sportowe 592,00 m-c 01.03.-31.12.2018
87 IKiOS.7.2018 23.02.2018 SJ-SYSTEM Słupsk wyk. dokumentaji instalacji wentylacji dla Żłobka M. 5412,00 do 30.04.2018
88 PR.272.20.2018 28.02.2018 Podmar Duninowo wykon. relacki video z pięciu edycji Pucharu Ustka 4x4 Offroad 8000,00 03.2018-11.2018
89 PR.272.16.2018 29.01.2018 KAYAX T. Grewiński W-wa organizacja koncertu zespołu DARII ZAWIŁOW na Promenadzie Nadmorskiej 18450,00 15.08.2018
90 PR.272.23.2018 14.03.2018 Mazur Andrzej Wytowno Wykon. obrazu pastelowego w oprawie 440,00 do 16.03.2018
 91  PR.272.21.2018  08.03.2018  Stowarzyszenie Grupa Falco 2 Toruń  Organizacja czterech dwudniowych kampanii promocyjnych w czterch miastach Toruń, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz 21000,00  15.05.-23.06.2018
 92  SOKS.80311.2018  09.0.3.2018  Wojew. Szpital Specjal. w Słupsku  dotacja celowa z przeznacz. na zakup aparatu USG 167000,00  20.03.2018
 93  PR.272.25.2018  19.03.2018  Aerosol Service Sp. z o.o. Charnowo  umowa sponsoringu imprezy Columbus Festiwal Wiatru 12300,00  do 31.12.2018
 94  PR.272.24.2018  19.03.2018  Columbus InvestSp. z o.o. Ustka   umowa sponsoringu imprezy Columbus Festiwal Wiatru 36900,00  do 31.12.2018
95 GN.272.2.2018 16.01.2018 GREMI mEDIA SA W-wa umowa na publikacje ogłoszeń prasowych 8000,00 do 31.12.2018
96 P/18/008050 IKiOŚ 20.03.2018 Energa-Operator Sa Gdańsk umowa o przyłączenie do sieci pomieszczeń CIS 1853,46 do 01.09.2019
97 IKiOŚ.9.2018 27.03.2018 ZGK Sp.o.o.  Ustka odbiór i zagospod. odpadów komunal. z terenu m. Ustka-Płatnik ZIM Ustka 547780,64 01.04.2018-31.12.2018
98 IKiOŚ.8.2018 27.03.2018 ZGK Sp. z o.o. Ustka odbiór odpadów od właścicieli nieruchom. 6420618,77 01.04.2018-31.12.2019
99 GP/12/2018 15.03.2018 Pracow.Usł.Projektowych HOT Supraśl operat uzdrowiskowy strefy B i C uzdrowiksa m. Ustka 34440,00 28.09.2018
100 PR.272.13.2018 16.01.2018 Miejski Klub Sportowy JANTAR zadania promocji m.Ustka poprzez sport 15000,00 do 31.12.2018
101 Porozumienie 05.03.2018 Miasto Słupsk w spr. korzystania z SORPA 30000,00 01.01.-31.12.2018
102 Pr.272.28.2018 27.03.2018 TOURTREND Sp. z o.o. Strzelinko współpraca dot. wyścigów motocyklowych 61500,00 23-24.06.2018
103 PR.272.26.2018 27.03.2018 PPH Mistral Ustka sponsorowanie imprezy Columbus Festiwal Wiatru 10800,00 do 31.12.2018
104 PR.272.29.2018 27.03.2018 Agencja Marketingowo-Reklam.Lider Elbląg organizacja imprezy Bursztynowa Miss Polski 2018 12300,00 11.08.2018
105 PR.272.31.2018 27.03.2018 Agencja KP Miszczor Waldemar Koszalin organizacja koncertu zaepołu Mr.Zoob 9840,00 08.07.2018
106 PR.27.2018 27.03.2018 Lokalna Organizacja Tusytyczna Ustka sprzedaż powierzchni reklamowych i działań promocyjnych 10% prowizji do 10.05.2018
107 IR.5320.2-4/2018 27.03.2018 Powiatowy Urząd Pracy Słupsk organizacja prac społecznie użytecznych 5 osób-1200 godzin  9.720,00 ref. 60 % 01.04-30.09.2018
108 PR.272.35.2018 05.04.2018 Szarek Wydawnictwo Reklama Słupsk dotawa materiałów promocyjnych 11402,10 10 dni od podpis.umowy
109 GP.7.2018 02.02.2018 ARCHISPLAN STUDIO Warszawa opracowanie mpzp Ustka CENTRUM 4 D 11346,00 do 30.06.2019
110 PR.272.39.2018 11.04.2018 Pierre Rene Ustka sponsorowanie imprezy Uliczny Pokaz Mody z Pierre Rene 15000,00 do 31.12.2018
111 IKiOŚ.11.2018 12.04.2018 Usługi Ogólno-Budowlane Borzestowo budowa stanicy kajakowej w Ustce-Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe

745011,00

d0 29.06.2018
 112  SOA.2150.6.2018  06.04.2018  Krawczyk Agnieszka kompletowanie i weryfikacja dokumentów do sprawozdawczości 2500,00  03-20.04.18
 113  SOKS.525.1.2018 17.04.2018  Polski Zw. Emerytów,Rencistów O/Ustka  dotacja na zad. publ. -Przeciwdziałąnie wykluczeniu społecznemu osób niepełnospraw. 5000,00  01.04-31.05.2018
 114  INFO 101/2018  30.03.2018  Madkom SA Gdynia  świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego SIDAZ EZD 12546,00  13.04.18-12.04.19
 115  INFO MK/BR/5/2018  30.03.2018  Madkom SA Gdynia  dzierżawa systemu SIDAS Broker 3779,79  13.04.18-12.04.19
 116  INFO  30.03.2018  Madkom SA Gdynia  umowa dostępu i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego    
 117  MK/BIP/147/2018  30.03.2018  Madkom SA Gdynia  umowa na korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprgramow. SIDAS BIP 2872,05  13.04.18-12.04.19
118 INFO.6.2018 20.03.2018 Witkac. sp. z o.o. Słupsk Korzystanie z systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego 2019 5006,10 21.03.18-21.03.19
119 INFO Nr 498/2017/I 18.01.2018 INTER ARENA Ustka usługi internetowe -Wieża widokowa na Promenadzie Nadmorskiej 60,00/ m-c od 01.01.2018
120 INFO Nr.5.2018 12.03.2018 LOGONET Bydgoszcz modernizacja szaty graficznej na stronie inter.Miasta Ustka 12915,00 do 30.04.2018
 121  INFO.4.2018  09.02.2018  Sprzedaż urządzeń Biurowych Słupsk  zakup urzadz. wielofunkc. konica BIZHUB 3449,00  14 dni od podpis.um.
 122  UM/00123973/2018  17.01.2018  Orange Polska  Usł. tworzenie wirtual. sieci VPN 16261,00  do 17.01.2021
 123  Umowa nr 145  11.01.2018  Technika Service  H. Gibałą Sierakowice  Asysta tech. programów obsł. USC 3690,00  01.01.-31.12.2018
124 INFO.1.2018 11.01.2018 WEBCAMERA MEDIA Kraków Usługi streamingowe obrazu z kamer m. Ustka 10800,00 01.01.-31.12.2018
125 PR.272.34.2018 05.04.2018 Studio Mrówka Kraków Dostawa materiałów promocyjnych 7905,21 10 dni od podpis. um.
126 PR.272.30.2018 13.04.2018 Tabasco Nagrania Łódź Adam Ostrowski Wykon. koncertu O.S.T.R.  na Promenadzie 17000,00 25.08.2018
127 SOKS.8031.2.2018 25.04.2018 ADPLA Gronowo Górne Elbląg Dostawa dwóch defibrylatorów 11451,90 1o dni od podpis.um.
128 SOKS.526.6S.2018 19.03.2018 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka Organizacja zajęć pozalekc. dla dzieci i młodz. 30000,00 realizac.do 31.12.2018
129 SOKS.525.4.2018 27.04.2018 Ustecki Un.Trzec.Wieku Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku 10000,00 realizac.do 30.06.2018
130  PR.272.48.2018 23.04.2018  Rewa Joanna Baranowska Ustka  organizacja imprezy Pokaz Mody z Pierre Rene 10000,00  01.07-31.08.2018
131  SOKS.523.3.2018 23.04.2018  Ustecki Szkolny Zw. Sportowy Realizac. zad. publicz. pt. Mały Olimpijczyk 9000,00  do 23.06.2018
132 SOKS.526.1N.2018  25.04.2018  Stowarzyszenie Bene-Vita Realizac.zad.publicz.Posiłek jako forma wsp. osób dializownych 4000,00  do 31.12.2018
133 SOKS.525.2.2018 17.04.2018 Polski Zw. Emeryt. Renc.i Inwalid. Realizac.zad.publ.-zorganizow. wycieczki do W-wy dla od. wyklucz. 10000,00 do 30.06.2018
134  PR.272.50.2018 24.04.2018 Reliwidum J.Szuba Słupsk Produkcja  filmów dot. m. Ustka  i emisja w Nowej Telewizji Słupsk 16000,00 07.05.-31.12.2018
135 SOKS.4424.2.2018 05.04.2018 PKS SA Słupsk Przewozy uczniów ze  szkól podstaowwych do Teatru Nowego w Słupsku 12000,00 03-12.2018
136 SOKS.PR.41.2018 13.04.2018 Zakład Aktywności Zawodowej Bydgoszcz Drukowanie plakatów wiekoformatowych 2532,82 do 31.12.2018
137 PR.272.47.2018 19.04.2018 Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku Wykon. na scenie plenerowej spektaklu Mayday 2 9000,00 05.08.2018
138 IKiOŚ.14.2018 17.04.2018 Prac.Usł.Geodez. GEOMETRA Ustka Wykon. map do celów projekt. trenu Portu i Rybackiej 3825,00 21 dni od podpis.um.
139 PR.272.33.2018 17.04.2018 AKART S.C.  Kraków Dostawa materiałów promoc.  dla GMU w 2018 6885,54 10 dni od podpis.um.
140 PR.272.53.2018 25.04.2018 Miasto Słupsk Wsółorganizac. Festiwalu Sztuki Ulicznej 10300,00 4-5.08.2018
141 IKiOŚ.13.2018 16.04.2018 iMedia J.Sawicka Białystok Dostawa i montaż 1 szt. nosnika reklam. Totem LCD 40098,00 31.05.2018
142 PR.272.45.2018 18.04.2018 Hotel Lubicz Spa & Wellness Ustka Promocja Hotelu w zamian za pokrycie noclegów artystów wspólprac. z Gminą barter  
143 PR.272.44.2018 18.04.2018 Hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka Promocja Hotelu w zamian za pokrycie noclegów artystów wspólprac. z Gminą barter  
144 PR.272.38.2018 11.04.2018 MORPOL SA Duninowo Sponsor imprezy Turniej Wymiataczy 2018-płatność dla Agencji Art. Harlem Inowrocław 18450,00 do 31.12.2018
 145  PR.272.37.2018  31.03.2018  Kompania Piwowarska Poznań  Sponsorowanie imprez na terenie m. Ustka    01.04.2018-31.12.2020
 146  RIE/2/2018 18.04.2018  Kwiatkowska Iwona Ustka  Tłumaczenie spotkania partnerów  projektuFish M. 600,00  18.04.2018
 147  IKiOŚ.22.2018  24.04.2018  Energa-Operator SA Gdańsk Przyłączenie do sieci-budynek dworca autobusowego 7156,88 do 31.12.2019
148 RIE/1/2018 18.04.2018 UpHotel sp. z o.o. Jelenia Góra Wynajęcie sali konferencyjnej na spotkanie projektowe  w Posejdon w Ustce 4219,80 18-19.04.2018
 149  IKiOŚ.12.2018 10.04.2018  Bomi M.Bondarczuk Warszawa  Dostawa i montaż citylight 4 szt.na terenie miasta 35055,00  do 30.04.2018
 150  IKiOS.16.2018 07.05.2018  AG Logistic Słupsk Nadzór inwestorski przy budowie stanicy kajakowej w Ustce 28782,00  do 29.06.2018
 151  IKiOŚ.20.2018 20.05.2018  Development Design Sp. z o.o. Słupsk Wykonanie orzeczenia technicznego budynku Złobka Miejskiego w Ustce 13000,00  do 07.05.2018
 152 PR.272.43.2018 18.04.2018 SAILEAT Słupsk Przeprowadzenie regat katamaranów    Płatnik Apartamenty Ustka
153 PR.272.42.2018 13.04.2018 Ustka Apartamenty Sp. z o.o. Słupsk Umowa sponsoringu imprezy Regat Katamaranów 12300,00 do 31.12.2018
154 UP/PSgG-B00/11770 27.04.2018 PSG O/Z-d Gazowniczy w Koszalinie Przyłączenie do sieci gazowej dot. CIS ul. Wiejska 2222,98 do 29.12.2019
155 PR.272.52.2018 26.04.2018 DEPSONRECORDS W.Depta Ustka Nagranie filmu promocyjnego 12900,00 do 15.09.2018
156 IKiOŚ.26.2018 15.05.2018 UNIWAG A.Starzyk Kraków Zakup wyposaż. do Targu Rybnego w r.Projektu Fish Markets 8364,00 do 30.06.2018
157 PR.272.64.2018 17.05.2018 TWISTER T.Wawrowski Strzelinko 14 Wydzierżawienie terenu plaży wsch. pod dz. rozrywkową 221400,00 01.07.2018-31.08.2020r.
158 PR.272.60.2018 14.05.2018 Paszke Service Gdańsk Przygotowanie i przeprowadzenie programu imprezy Dni Morza 7200,00 6-8.07.2018
159 Umowa o dzieło IKiOŚ.17.2018 27.04.2018 Kotlarz Bogusław Charbrowo Wykon.ekspertyzy i wizji terenowej  dla zasiedlenia przez ptaki dzrzew planowanych do wycinki 2200,00 7 dni od podpisania umowy
160 Umowa o dzieło IKiOŚ.12.2018 11.05.2018 Bielecka Teresa Słupsk Wykon. opisu takasyjnego na nieruchom. leśnych wyłączonych z produkcji na cele drogowe 2000,00 do 14.05.2018
161 Umowa IKiOŚ.27.2018 22.05.2018 Development Design Sp. z o.o. Słupsk Wykon. dokument.budowlano-wykonawczej na remont Żłobka w Ustce 52890,00 3 tygod.od podpisania umowy
 162  Umowa o dzieło SOKS.401.1.2018  27.04.2018 Riabczyk Bohdan Ustka Remont generalny-renowacja modelu okrętu żaglowego LEW 3505,00  do 30.06.2018
 163  Umowa zlec. PR.272.66.2018  21.05.2018  Wasilewski Mieczysław Ustka  Zabezpieczenie i nadzór elektryczny imprez organizowanych przez Miasto 7000,00  26.05.-15.09.2018
 164  Umowa o dzieło PR.272.74.2018  30.05.2018 Bogucka Ewelina Ustka Wykon. występu muzycznego podczas Festiwalu Miast Partnerskich 701,00  8-9.06.2018
165  Umowa o dzieło PR.272.75.2018  01.06.2018 Nycz Mieczysław Ustka  Przygotow. dokumentacji do przeprowadz. imprezy-Spektakl Narodziny 4 Żywiołów 1986,00  do 10.06.2018
 166 RIE.3.2018  22.05.2018 ALBATROS Przewóz Osób Ustka  Przewóz osób Ustka-Homecourt Francja 12000,00  31.05.-04.06.2018
 167 IKiOŚ.23.2018  17.05.2018  Z-d Usł.Transportow-Asenizacyjnych Kobylnica  Czyszczenie kanalizacji deszczowej 11142,75  do dnia 21.05.2018
 168  Umowa 24.05.2018  Powiat Słupski Dotacja na orgnizac. Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich 7000,00  do 30.05.2018
169  PR.272.67.2018 24.05.2018 BUS-MED Ustka Zabezpieczenie medyczne imprezy Columbus Festiwal Wiatru 1300,00 30.06.2018
170  IKiOŚ.21.2018 02.05.2018 HYDRO-TOM ZUH Kobylnica Dostawa kruszywa i wywóz urobku 71007,42 80 dni
171  IKiOŚ.29.2018 24.05.2018 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Przebudowa chodnika Kosynierów-Sprzymierzeńców w Ustce 49223,00 do 30.06.2018
172 PR.272.71.2018 11.05.2018 Telewizja Puls Sp. z o.o. W-wa Patronat Medialny Festiwalu Wiatru 86100,00 do 30.09.2018
173  IKiOŚ.25.2018 15.05.2018 SPIDER TENT Grupa Vitabri Częstochowa Zakup wyposażenia-namiotów do Targu Rybnego 23556,96 do 30.06.2018
174  P/18/016764 23.05.2018 Energa-Operator SA Gdańsk Umowa o przyłącz. do sieci budynek na Wiejskiej 7 w Ustce 3258,82  
175 Porozumienie 1.OC.2018 25.04.2018 Komenda Miejska Policji w Słupsku Dotacja na utrzymanie bezpieczeństwa publ. 25000,00 15.06.2018-15.09.2018
 176 PR.68.2018 24.05.2018  KOMANDOR Słupsk  Ochrona imprezy masowej Columbus Festiwal 6780,99  30.06.2018
 177 PR.272.32.2018  30.03.2018  Polska Press Sp. z o.o. W-wa Wydanie stron promocyjnych w Głosie Ustki 1366,00  IV-XII 2018
178 PR.272.58.2018 14.05.2018 Stage Art II Sp. z o.o. W-wa Wspólorganizac. imprezy sponsorowanej   20-22.07.18
179 PR.272.55.2018 10.05.2018 TWISTER T.Wawrowski Strzelinko Sponsorowanie dwudniowych kampanii promoc.Toruń, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz   05, 06.2018
180 SOKS.525.5.2018 28.05.2018 Towarzystwo Przyjaciół Ustki Dotacja na zad. publ.-Wystawa140 lat kolei Ustka-Słupsk 5000,00 do 30.09.2018
181 PR.272.70.2018 24.05.2018 Ustecka Orkiestra Dęta w Ustce Zadania promocji miasta Ustki poprzez koncerty 5000,00 do 31.12.2018
182 IKiOŚ.30.2018 30.05.2018 EKOLUX Centrum Proj.Handl.Montaż. Słupsk Wyk. mapy projekt. i dokumentacji budowlanej 63000,00 6 m-cy od podpisania
183 IKiOŚ.15.2018 23.04.2018 ELCOM Bierkowo Wyk. zasilania nośników reklamowych LCD 24847,00 do 30.04.2018
184 IKiOŚ.10.2018 10.04.2018 PRASBET Grudziądz Przebudowa droi dojazdowej ul. Rybackiej 1098000,00 do 30.06.2018
185 PR.272.72.2018 28.05.2018 Polska Press Sp. z .o.o. W-wa Zasady współorganizacji zawodów rowerkowych dla dzieci na terenie OSiRU 12000,00 02.06.2018
186  PT.0251.14.2018  22.05.2018  Państwowa Straż Pożarna Gdańsk Dofin. na budowę 2 bram wjazdowych do budynku PSP Nr 3 w Ustce 24000,00  do 08.06.2018
 187  PR.272.51.2018  26.04.2018  J.K.P. ProSund Koszalin  Zapewnienie nadgłośnienie i oświetlenia scenicznego podczas imoprez letnich w Ustce 20910,00  V-XII 2018
 188  PR.63.2018  17.05.2018  Bojków Marcin Szczecin  Wykon. aplikacji mobilnej fish markets 30750,00  do 15.06.2018
 189  PR.272.62.2018  16.05.2018  TVN Media Sp. z o.o. W-wa Lokowanie zdjęć promoc. w audycji Dzień Dobry Wakacje, Co za tydzień  12300,00 21.07,29 i 30.07.18
 190  PR.272.56.2018  11.05.2018 JKP ProSound Koszalin  Zapew. nagłosnienia i oświetlenia scenicznego 58302,00  30.06, 08.07, 14-15.08, 25.08., 01.09.18
191 PR.272.57.2018 11.05.2018 T.Gołąb,J.chilkiewicz, B.Pawlus, M.Wiktor, R.Łukasik, P.Prochota Umowa o dzieło-wykona. koncertu zespołu BRACIA 9066,00 30.06.2018
 192  PR.272.49.2018  23.04.2018 Akart Patryk Kalski Gdynia Przygotowanie Pokazu Mody  24200,00  28.07.2018
 193  IKiOŚ.34.2018  12.06.2018 Firma Ogólnobudowlana R.Szyca Rekowo  Roboty budowl.termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ustce-zadanie nr 2 1620000,00 do 31.10.2018
 194  IKiOŚ.33.2018  12.06.2018  Firma Ogólnobudowlana R.Szyca Rekowo  Roboty budowl.termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Ustce  648000,00 do 30.09.2018
 195  SOKS.8301.3.2018 29.05.2018  ADPLA Sp. z o.o. Gronowo Górne Elbląg Zakup defibrylatora szkoleniowego i fantoma  2816,70  
196 SOKS.15.8135.2018 19.06.2018 Grześ Dorota Ustka Realizacja programów psychoedukac. z CPD 2700,00 do 31.07.2018
197 PR.272.65.2018 21.05.2018 APS AGENCY  Sp.k. Poznań Współorganizacja zawodów sportowych pn.Formoza Challenge świadcz.wzajemn 29.07.2018
 198  IKiOS.24.2018  16.05.2018  Brokelmann Sp. z o.o. Milicz Zakup wyposażenia do Targu Rybnego  39852,00  30.06.2018
 199 PR.272.80.2018  15.06.2018  PORT-FILM W.Chudy Sulejów  Organizacja Kina na Leżakach    23.07.2018
 200  SOKS.17.8135.2018 19.06.2018  Centrum Pomocy Psycholog. OPOKA  Wychowawca w ramach półkolonii w CPD 800,00  30.07-10.08.2018
201  IKiOŚ.31.2018  21.06.2018  BOX PLAY Budown. modułowe Łąck  Budowa obiektu kontenerowego-zaplecze sceny 194038,00  do 30.09.2018
 202  IKiOŚ.36.2018  21.06.2018  SOLIBUD D. Palimonka Wodnica  Rozbiórka budynku gospodarczego w Ustce 19823,,6  7 dni od podpis.umowy
 203  PR.272.76.2018  01.06.2018  Baj Iwo Bochat  Bolesławice  Festiwal Ulicznych Reakcji Artystycznych 19900,00  4-5.08.18
 204  IKiOŚ.35.2018  22.06.2018  ELEKTROUSŁUGI ZIEŁKO Słupsk  Ułożenie kabla przy ul. Wiejskiej w Ustce 5166,00  7 dni od podpis. umowy
 205 PR.272.79.2018  13.06.2018 Piotr Świderski Włodowice/Zawiercie Um. o dzieło Organizacja Koncertu zespołu ROOTZMANS 6000,00  30.06.2018
 206  PR.272.81.2018  21.06.2018  Daniel Klusek Słupsk  Um. o dzieło obsługa konferansjerska Dni Morza 262,00  24.06.2018
207  PR.272.82.2018  21.06.2018  Renata Czerczak Ustka Um. o dzieło usługa przewodnicka wycieczek dla dzieci 2340,00  VII i VIII 2018
 208  PR.272.89.2018  26.06.2018  Karina Werra Niestkowo  um. o dzieło wykon. występu muzycznego 1636,00   04.07. i 22.08.18
209 PR.272.88.2018 26.06.2018  Anna Chodyna-Erbel Ustka um. o dzieło wykon. występu muzycznego 2336,00 04.07. i 08.08.18
210 PR.272.90.2018 15.06.2018 Jarosław Madejski Siemianice um.o dzieło wyk. autorskiego występu muzycz.Morskie opowieści 1400,00 08.07.2018
211 PR.272.91.2018 05.07.2018 Wanda Wiewiórska Ustka um. o dzieło wykon. pokazu naprawy sieci rybackich 600,00 07.07.2018
212 PR.272.78.2018 06.06.2018 MABI Konrad Malesza Otwock organizacja Jarnarku Sztuki i Rękodzieła barter 10-15.08.18
213 PR.272.84.2018 22.06.2018 Kisielewicz Jakub Chwaszczyno organizac. koncertu zespołu MITRA 5000,00 15.09.2018
214 PR.272.85.2018 25.06.2018  Ewelina Bogucka Ustka  um. o dzieło wykon. występu muzycz.  1402,00  18.07. i 08.08.18
 215  PR.272.86.2018  26.06.2018  Patrycja Baczyńska Ustka um. o dzieło wykon. wystepu muzycz. 1402,00  01.08. i 22.08.18
 216 PR.272.87.2018   26.06.2018  Patrycja Woszczyna Ustka um. o dzieło wykon. wystepu muzycz. 1402,00  18.07. i 08.08.18
 217  IKiOŚ.19.2018  02.05.2018  O-Projekt Dębnica Kaszubska Wykon. programu funkc.-użytkowego-przebudowa terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Ustce 7380,00  do 21.05.2018
 218  IKiOŚ.18.2018  27.04.2018   O-Projekt Dębnica Kaszubska Wykon. programu funkc.-użytkowego-przebudowa chodnika-łącznik pomiędzy ul. Kosynierów a Sprzymierzeńców 7380,00  do 07.05.2018
 219  Umowa  28.06.2018  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku  środki na dofin. zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Ustce 6000,00  
220 SOKS.15.8140.2018 15.06.2018 Dom Kultury w Ustce Organizac.seansów fimowych w Klubie Filmowym w ramach zagospod. czasu wolnego dzieci i młodziezy 2000,00 do 31.12.2019
221 PR.272.73.2018 29.05.2018 TRIPLEX Sp. z o.o. Wrocław Pokaz sztucznych ogni w ramach Columbus Festiwal Wiatru 18450,00 30.06.2018
222  PR.272.83.2018 21.06.2018 Solservice Group Sp. z o.o. Warszawa organizacja cyklu imprez rekreacyjnych tyt. Słoneczna Stacja 2500,00 28 i 29.07.2018
223 GP/30/2018 19.06.2018 Kal Elżbieta Słupsk um. o dzieło-wyk. Kwerendy archiwal. niezbednej do rekonstrukcji fragmentu dawnej osady 2000,00 29.06.2018
224 IKiOŚ.44.2018 12.07.2018 DELTA Geodezja Sierakowice Wykon. pięciu map do celów projektowych 5104,50 30 dni od podpisania umowy
 225  PR.272.96.2018  05.07.2018 Skarb Państwa-Min. Gospopd. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej W-wa Wynajęcie powierzchni na stoiko informac.-promocyjne    14-15.08.2018
 226  PR.272.94.2018  06.07.2018 Agencja Ochrony KOMANDOR Słupsk  Ochrona wydarzeń w czasie sezunu letniego 10330,77  07.07.-15.08.2018
 227  PR.272.92.2018   06.07.2018  Teratr Rozrywki Trójkąt Zielona Góra Spektakle teatralne podczas Dożynek Rybnych 5700,00  14.08 i 15.08.2018
 228  P/16/06/1602  28.06.2018  Energa-Operator SA Gdańsk  Przyłączenie do sieci ośw. uliczne Portowa 874,23  do 30.06.2018
229 IKiOŚ.45.2018 16.07.2018 Nadzory Budowlane J.Tyszka Kobylnica Nadzór inwestorski projektu-Popr. efektyw.energetycznej poprzez termomodernizację-ZADANIE 1 12300,00 02.07.-30.09.2018
230 IKiOŚ.37.2018  09.07.2018 FURGES Kończewo/Kobylnica  Remont cząstkowy nawierzchni na terenie OSiR 7526,33  do 14.07.2018
 231  IKiOŚ.46.2018  16.07.2018  Nadzory Budowlane J.Tyszka Kobylnica  Nadzór inwestorski projektu-Popr. efektyw.energetycznej poprzez termomodernizację-ZADANIE 2 17220,00  01.06.-30.10.2018
 232

 IKiOŚ.42.2018

 09.07.2018  PKS w Słupsku SA  Realizacja komunikacji po mieście Ustka na pods. dopłaty tyt. utraconych przychodów z powodu bezpłatnych przejazdów 219146,56  09.07.-26.07.2018
233 Umowa Partnerska RPI-V/0531/5/2018 02.07.2018 Powiat Słupsk Realizacja projektu  pt. Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat 4000,00 31.07.-07.08.2018
234  PR.272.92.2018 05.07.2018 Teatr Rozrywki Trójkąt Zielona Góra

Zagranie dwóch spektakli teatralnych podczas Dożynek Rybnych

5700,00 14 i 15.08.2018
235 PR.272.95.2018 11.07.2018 Państwowy Teatr Lalki Tęcza w Słupsku Spektakle podczas Festiwalu Sztuki Ulicznej  w Ustce 6000,00 04 i 05.08.2018
236  PR.272.78.2018 06.06.2018 MABI  Otwock Organizacja Jarmarku Sztuki Rękodzieła 2000,00 10-15.08.2018
237  PR.272.88.2018 20.07.2018 Mazur Andrzej  Wytowno Um. o dzieło-wykon. drewnianych tablic  1750,00 do 09.08.18
238 PR.272.77.2018 06.06.2018 Studio Kreowania Rzeczywistości  Tczew wykon. 10 zt. szkrzynek geocachingowych 13500,00 do 30.06.2018
239  IKiOŚ/43/2018 13.07.2018 GLOBTROTER Sp z o.o. Słupsk Rozbiórka pn. odcinka ogrodzenia na terenie OSiR w Ustce 6150,00 do 17.07.2018
240  PR.93.2018 06.07.2018 3 Step sp. z .o.o. Kraków Wykon. aplikacji mobilnej pt.skarby usteckiej przyrody, szlaki piesze i rowerowe 19557,00 do 03.09.2018
241 UmowaIR.5322.2-24/2018 27.06.2018 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Organizacja robót publicznych - 1os. ref. 2100,00 02.07.-30.11.2018
242  IKiOŚ.48.2018 23.07.2018 Martmann Service Gałęzinowo Usł. transportu sprzętu i materiałów budowlanych 11000,00 7 dni od podpis.umowy
243 INFO 632/2018/I 17.07.2018 INTERARENA Ustka świadczenie usług internetowych Kładka-Bulwar Portowy 199,00 ab. m-czny 13.07.2018-13.07.2020
244 INFO 594/2018/I 28.05.2018 INTERARENA Ustka świadczenie usług internetowych-pomnik usteckiej Syrenki 60,00 ab. m-czny 16.05.2018-16.05.2020
245  IKiOŚ.50.2018 30.07.2018 Firma Ogólnobudowlana R.Szyca Rekowo Remont budynku Żłobka Miejskiego w Ustce 352000,00 do 31.08.2018
246 IKiOŚ.39.2018 02.08.2018 PHU ZP-EKOPROJEKT Chłapowo Wyk. pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Ustckiego Centrum Kulturalnego 262974,00 czerwiec 2021 r.
247 IKiOŚ.38.2018 02.08.2018 PHU ZP-EKOPROJEKT Chłapowo Wyk. pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Przedszkola Miejskiego w Ustce 178473,00 czerwiec 2021 r.
248 IKiOŚ.40.2018 31.07.2018 O-Projekt  Dębnica Kaszubska Wyk. pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowy ul. Leśnej w Ustce 96924,00 czerwiec 2020 r.
249 IKiOŚ.41.2018 02.08.2018 DIOGENES STUDIO Sp. z oo Gdańsk Wyk. pełnobranżowej dokumentacji projektowej Przebudowy ul. Polnej w Ustce 98400,00 listopad 2019 r.
250 PR.272.99.2018 20.07.2018 TWISTER T. Wawrowski Grabno Organizator imprey pn. Dożynki Rybne-Święto Ustki 2018 17500,00 15.08.2018
251 Um. zlec. SOKS 09.07.2018 Dybaś Emanuela Smołdzino Świadczenie usług opiekuna wycieczki 3000,00 31.07.-07.08.18
252 Um. o dzieło PR.272.101.2018 13.08.2018 Piechota Magdalena Ustka Autorski występ muzyczny zespołu KUBRYK 2500,00 14.08.2018
253 Um. o dzieło RIE/4/2018 13.08.2018 Michałek Izabela Ustka Usługi tłumaczenie rozmów delegacji słuzbowej w j. niemieckim 1500,00 13.08-15.08.2018
254 SOKS.526.7S.2018 03.08.2018 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka Realizac. zad. publ. pn. Mistrzostwa Polski w Sprincie w klasach 420 20000,00 do 31.12.2018
 255  INFO Umowa dostępu 30.07.2018  Madkom SA w Gdyni Powierzenie przetwarzania  danych osobowych    
256 PR.272.100.2018 02.08.20187 SIM Koło Dostwa materiałów promocyjnych 4920,00 do 10.08.2018
257  INFO.3.2018 11.01.2018  COMSERWIS Sp. J. Słupsk Usługa wsparcia systemów informatycznych 16678,80 01.01.18-31.12.18
258  SOKS.20.MK.2018 07.02.2018  Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR Ustka Realizacja zad. publicz.-Organizacja czasu wolnego dla dzieci 25000,00 02.01.18-31.12.18
259 PR.272.36.2018 03.04.2018 Centrum Szkolenia i Promocji Prestige Słupsk Dostawa materiałów promocyjnych 5100,00 10 dni od podpisania umowy
260 RIR.4.2018 13.08.2018  Michałek Izabela Ustka  Tłumaczenie delegacji służbowej j.niemiecki 1500,00 13.08.-15.08.2018
261 SOKS.4463.2.SU.2018 21.08.2018  Arcimowicz Piotr Ustka  Umowa o wypłatę stypendium w dz. nauki 200,00/m-c 01.09.18-31.08.19
262 SOKS.4463.5.SU.2018 21.08.2018  Budka Oliwia Ustka  Umowa o wypłatę stypendium w dz. nauki 200,00/m-c 01.09.18-31.08.19
263 SOKS.4463.3.SU.2018 21.08.2018  Malesa Wiktoria Ustka  Umowa o wypłatę stypendium w dz. nauki 200,00/m-c 01.09.18-31.08.19
264 SOKS.4463.1.SS.2018 21.08.2018  Lech Mateusz Ustka  Umowa o wypłatę stypendium w dz. nauki 200,00/m-c 01.10.18-30.09.19 
265 SOKS.4463.4.SS.2018 21.08.2018 Szymańska Dagmara Ustka  Umowa o wypłatę stypendium w dz. nauki 200,00/m-c 01.10.18-30.09.19
266 SOKS.4463.6.2018 21.08.2018 Sapowicz Kamila Ustka Umowa o wypłatę stypendium w dz. nauki 200,00/m-c 01.10.18-30.09.19
 267  PR.272.103.2018 31.08.2018  Agencja Artystyczna GORGO W-wa  Wykonanie koncertu przez zespół Zouzy 12000,00 15.09.2018
             
             
 

Liczba odwiedzin : 536
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Gruszczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Gruszczyńska
Czas wytworzenia: 2018-02-06 10:30:47
Czas publikacji: 2018-09-11 10:23:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak