Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 

 

 

CENTRALNY  REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym GminaMiasto Ustka zawarła umowę/porozumienie   Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

1

 SOKS.425.1.2018  05.01.2018  Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.  udostępnienie komleksu basenowego do nauki pływania 73470 do 21.12.2018

2

 IKiOŚ.1.2018  12.01.2018  Z-d Usług Asenizacyjnych Kobylnica  awaryjny wywóz wód opadowych z terenu GMU 32239,94  do 31.03.2018

3

 SOKS.06.8135.2018  03.01.2018  Centrum Pomocy Psychologicznej OPOKA Bierkowo  usługi psychologiczne w CPD w Ustce 8000  08.01-31.12.2018 z wył. VII i VIII

4

 PR.272.12.2018  16.01.2018  Telewizja Polska SA W-wa  produkcja wideogramu wydarzeń telewizyjnych-licencja na 5 lat    

5

 PR.272.10.2018  16.01.2018  LOT Ustka i Ziemia Ustecka  wydanie Informatora turystycznego Ustka na Fali 25000  do 01.05.2018

6

 SOKS.14.8140.2018  18.01.2018  Usługi Gastronomiczne Stołówka Szkolna Ustka  posiłki obiadowe w czasie ferii zim. i wakacji dla CPD 16500  

7

PR.2.2018 04.01.2018   ROCK HOUSE Wrocław umowa koncertowa udział zespołu BRACIA w koncercie w czasie Festiwalu Wiatru 14500 30.06.2018

8

 PR.272.5.2018  11.01.2018  AGM  Marketing Słupsk  przygotowywanie  wkładki do gazety Goniec Ustecki 28044  do 31.12.2018

9

PR.272.1.2018 18.12.2017 SerwerSMS Polska sP. Z o.o. ARTNET Rybnik umowa indyw.12775/20180101 świadcz. usług  teleinformatycznych    

10

IKiOŚ.94.2017 29.12.2017 PTRiIZw. Gdańsk wdrożenie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 10000 01.01-31.12.2018

11

GN.272.4.2018 19.01.2018 Geodezja Karpowicz Usł. Geodezyjne Słupsk świadczenie usług geodez. na rzecz GMU w 2018 r. 25000 do 31.12.2018

12

GN.272.5.2018 19.01.2018 Biuro Usług Majątkowych  MM Słupsk wyceny nieruchomości na rzecz GMU w 2018 r. 59839,5 01.01.-31.12.2018

13

SOKS.4460.10.2017 28.12.2017 Marzenna Jasińska Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego zwr. za bilety 02.01.-31.12.2018

14

SOKS.4460.8.2017 28.12.2017 Ewelina Węgiel Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

15

SOKS.4460.9.2017 28.12.2017 Andrzej Gaponowicz Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

16

SOKS.4460.11.2017 28.12.2017 Grażyna Pawlik Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

17

SOKS.4460.12.2017 28.12.2017 Grażyna Pawlik Ustka opiekun na dowóz dziecka niepełnosprawnego " 02.01.-31.12.2018

18

PR.272.11.2018 16.01.2018 C-Wave Pyskowice koncert wykonawcy C-BOOL DJ na Pożegnanie wakacji 25000 01.09.2018

19

PR.272.4.2018 05.01.2018 Stowarzyszenie Grupa Falco Toruń Realizacja-zorganizowanie Festiwalu Wiatru 2018 100000 28.06.-01.07.2018

20

SOKS.01.8140.2018 12.01.2018 Piekarnia Ciastkarnia  Ustka dostawa pieczywa do CPD 4000 2018

21

SOKS.01.8135.2018 03.01.2018 Indywidualna Specjalist. Praktyka Lekarska Ustka usługi lekarza medycyny spec. psychiatry w MKRPA w Ustce 7000 2018

22

SOKS.02.8135.2018 03.01.2018 Robert Szałek Koło usługi psychologa kliniczny  dla potrzeb MKRPA w Ustce 7000 2018

23

 SOKS.03.8135.2018  03.01.2018  Gabinet Psychoterapeutyczny G. Chowaniec Ustka  Prowadzenie programu terapeutycznego grupy wsparcia dla os. uzależnionych 17800  2018

24

SOKS.08.8140.2018 16.01.2018 Biblioteka Miejska w Ustce organizacja ferii zimowych 8000 29.01.-10.02.18

25

SOKS.04.8135.2018 03.01.2018 Madurajska Elżbieta Ustka dyżury usługi psychologiczne w Punkcie Vita Activa 4050 2018

26

SOKS.05.8135.2018 03.01.2018 Sierdzińska Bogusława Ustka dyżury usługi psychologiczne w Punkcie Vita Activa 4050 2018

27

SOKS.07.8140.2018 03.01.2018 Wantusiak Grażyna Ustka sprzątanie pomieszczeń CPD 8400 2018

28

SOKS.12.8135.2018 04.01.2018 Suchocka Anna Słupsk dyżury wsparcia w Punkcie Vita Activa 7500 04.01.-31.12.2018

29

SOKS 14.8140.2018 18.01.2018 Usługi Gastronomiczne  Stołówka Szkolna SP 1 w Ustce przygotowywanie posiłków obiadowych dla dzieci CPD w czasie ferii i wakacji 16500  

30

SOKS.06.8135.2018 03.01.2018 Centrum Pomocy Psychologicznej OPOKA  Bierkowo usługi psychologiczne dla CPD 8000 08.01.-30.06.18 i 03.09-31.12.18

31

 PR.272.3.2018  04.01.2018  Bierndgarski Hubert Ustka  dokumentowanie fotgraficzne i video wydarzeń promocyjnych 900  01/2018

32

 GP.1.2018  10.01.2018 Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk  przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych w spr. Studium zagospod. przestrzennego w Ustce 1400  10.01-26.01.18

33

 GP.2.2018  10.01.2018  Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk  przeprowadzenie badania ankietowego w spr. Studium zagospod. przestrzennego w Ustce 3420  do 01.02.2018

34

 GP.3.2018  10.01.2018   Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk  wybór moderatorów na prowadzenie punktu konsultac. w spr. Studium zagospod. przestrzennego w Ustce 2800  do 09.02.2018

35

GP.4.2018 05.01.2018 MITKo sp. z o.o. Wodzisław Śląski zakup namiotu konsultacyjnego 3500,58 do 17.01.2018

36

GP.5.2018 10.01.2018  Utila sp. z o.o. Warszawa  wybór moderatorów do przeprowadzenia warsztatów konsultacyjnych w spr. zmian studiu. zagos.przestrz. 2200  do 22.01.2018

37

 PR.272.7.2018  11.01.2018  Fundacja Sfera Rybnik  organizacja imprezy rowerowej 43665  21.07.2018

38

 PR.272.6.2018  11.01.2018  Agencja Artystyczna GORGO Warszawa  umowa koncertowawykon. koncertu przez Sound n'Grace 29000  14.08.2018

39

 GP.6.2018  11.01.2018  SoftGIS s.c. Wrocław  wybór eksperta do przeprowadzenia części warsztatu konsultacyjnego 400  do 26.01.18

40

PR.272.8.2018 11.01.2018 T-Mobile Polska Sa dostarczenie bazy danych i udzielenie licencji 23985 do 31.12.2018

41

 PR.272.9.2018 12.01.2018  Maruszewska Klaudia Ustka  usługi polegające na promocji Miasta Ustka podczas imprez sportowych 17467,74  od 12.01.do 31.12.2018

42

 GP.8.2018  12.01.2018  Kowalska Grażyna Słupsk  sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 3000  2018 r.

43

 SOA.2150.1.2018  19.01.2018  Bokacz Krzysztof Ustka  doręczanie korespondencji 4,00/szt  22.01.-28.02.18

44

 PR.272.14.2018  25.01.2018  Pawluczuk łuikasz Białystok  wykon. projektu graficznego serwisu internetowego miasta Ustki 5000  do 01.02.2018

45

 GN.272.1.2018  16.01.2018  Polska Press Sp. z o.o. Warszawa  publikacja ogłoszeń prasoweych 10000  2018 rok

46

 PR.272.15.2018  29.01.2018  Agencja Artystyczna Harlem Inowrocław  organizacja imprezy Turniej Wymiataczy 18450  26.05.18

47

 OC Nr1/2018  29.01.2018  PHU WITO-TUR Września  zabezpieczenie pojazdów  samochodowych do zdarzeń losowych    

48

IKiOŚ.2.2018 29.01.2018 Małe Formy Budowlane Gdynia dostawa i montaż wiaty przystankowej 9717 do 25.03.18

49

IKiOŚ.3.2018 31.01.2018 STUDIUM Sp. z o.o. Warszawa wykon. zmian dokumentacji zagospod. Lokalnego Węzła Intergracyjnego w Ustce 24600 do 06.08.2018

50

PR.272.18.2018 01.02.2018 Spóldzielnia Socjalna Indygo Inspiracje Słupsk produkcja materiałów filmowych o tematyce sport.,kult. i spolecz. i emisja w TV Słupsk Vectra 11070 06.02.18-06.05.18

51

SOKS.4424.1.2018 01.02.2018 Pela Łukasz Ustka zwrot kosztów przejazdu ucznia celem realizacji obowiązku szkolnego   01.02-31.12.2018

52

PR.272.19.2018 05.02.2018 Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE Karżcino druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka 42800 do 31.12.2018

53

IKiOŚ.5.2018 06.02.2018 Z-d Usług Inzynierskich TRAFIC Słupsk konserwacja i montaż nowego oznakowania pionowego na terenie m. Ustka 195994,35 do 31.12.2018

54

 SOA.2150.2.2018 22.01.2018  Jachman Urszula  realizacja czynności w ramach Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15,00 od rozp.wn.  01.02.-31.12.2018

55

SOA.2151.3.2018 22.01.2018 Deja Halina realizacja czynności w ramach Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15,00 od rozp.wn. 01.02.-31.12.2018

56

SOA.2151.4.2018 22.01.2018 Zblewska Katarzyna realizacja czynności w ramach Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Ustce 15,00 od rozp.wn. 01.02.-31.12.2018

57

SOKS.17.MK.2018 07.02.2018 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 20000 do 31.12.2018

58

SOKS.18.MK.2018 07.02.2018 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka dotacja na zad.publ. Program edukacji morskiej pn. Pod Banderą Ustki 30000 do 31.12.2018

59

SOKS.19.MK.2018 07.02.2018 Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 40000 do 31.12.2018

60

SOKS.16.MK.2018 07.02.2018 Stow. Sympatyków Piłki Ręcznej  Szczypiorniak Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 22000 do 31.12.2018

61

SOKS.21.MK.2018 12.02.2018 Usteckie Towarzystwo Pływackie  AQUA Ustka dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 25000 do 31.12.2018

62

SOKS.23.MK.2018 09.02.2018 Stowarzyszenie ALPHA TEAM Wodnica dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 12320 do 31.12.2018

63

SOKS.526.2T.2018 23.02.2018 Z-d Okręgowego Zw. Wędkarskiego w Słupsku dotacja zad. publ.-Organizacja Imprez turyst.-krajoznawczych 7000 do 30.11.2018

64

SOKS.526.1S.2018 19.01.2018 Stow. Symp.Piłki Ręcz. Szczypiorniak Ustka dotac.zad.publ.-szkolenie sportowe dziewcząt  gry w piłkę ręczną 25000 do 31.12.2018

65

SOKS.526.1PS.2018 19.01.2018 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  Koło Słupskie dotac.zad.publ.-prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie m.Ustka 135000 do 31.12.2018

66

SOKS.526.2S.2018 07.02.2018 Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka dotac.zad.publ.-upowszechn. piłki noznej wśród dzieci i młodzieży 150000 do 31.12.2018

67

SOKS.526.1T.2018 09.02.2018  Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka dotac.zad.publ.-turystykai rekreacja to sposób na zdrowy styl życia 28000 do 31.12.2018

68

SOKS.526.3S.2018 13.02.2018 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka dotac.zad.publ.-upowszechn. Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodz. 47000 do 31.12.2018

69

SOKS.526.2E.2018 23.02.2018 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Ustka  dotac.zad.publ.-Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 50000 do 31.12.2018

70

SOKS.526.1E.2018 23.02.2018 Polski Zw.Em.,Renc. O/Rej.Ustka dotac.zad.publ.-upowszechn.aktywizaji środowiska senioralnego 20000 do 31.12.2018

71

SOKS.526.5S.2018 23.02.2018 Ustecki Szkolny Zw. Sportowy dotac.zad.publ.-przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2018 22000 do 31.12.2018

72

SOKS.526.4S.2018 23.02.2018 Usteckie Towarzystwo Pływackie AQUA dotac.zad.publ.-szkolenie dzieci i młodz. w zakresie pływania 36000 do 31.12.2018

73

SOKS.526.1K.2018 23.02.2018 Ustecka Orkiestra Dęta Ustka dotac.zad.publ.-promowanie dzieł twórców kultury M.Ustka 21000 do 31.12.2018

74

SOKS.526.22.MK.2018 27.02.2018 Usteckie Towarzystwo Pływackie AQUA dotacja na zad. publ. Organizacja czasu wolnego dla dzieci-Pływam bo lubię 15680 do 31.12.2018

75

SOKS.526.2K.2018 05.03.2018 Towarzystwo Przyjaciół Ustki dotac.zad.publ.-prowadzenie Muzeum Ziemi Usteckiej 19000 do 31.12.2018

76

SOKS.425.2.2018 13.02.2018 Uzdrowisko Ustka udostępnienie komplesku basenowego do nauki pływania 140,00 za grupę m-c 02-06.2018 i 09-12.2018

77

IKiOŚ.6.2018 19.02.2018 AMW Biuro Projektów A.Wąchnicka Słupsk opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ul. Nad Słupią w Ustce 52152 do 31.08.2018

 78

 SOKS.425.3.2018  13.02.2018  Owsiński Marek Ustka  przeprowadz. zajęć nauki pływania dla. kl. II SP 6000,00  13.02.-29.05.18

79

 GP.2150.11.2018  16.02.2018  Szołtrysik Katarzyna Ustka  przeprowadz. konsultacji społecznych-Kierunki Zagospod. Przestrzennego 18150,00  19.02.-07.08.18
 80  OC-1/2/2018  23.02.2018  Janiak Jerzy Dębinca Kaszubska  przeprowadz. szkolenie z zakrsu zagrożenia bezpieczeństwa państwa 600,00  23.02.2018
81 SOKS.403.1.2017 21.12.2017 Krotowski Michał  Ustka stypendium w dz. kultury na 2018 200,oo m-c 01.01.-31.12.2018
82 SOKS.423.1.2018 15.02.2018 Maruszewska Klaudia Ustka stypendium sportowe 1679,00 m-c 01.03.31.12.2018
83 SOKS.423.4.2018 22.02.2018 Kościów Dawid Ustka stypendium sportowe 442,00 m-c 01.03.-31.12.2018
84 SOKS.423.2.2018 22.02.2018 Błaszczyk Patryk Ustka stypendium sportowe 919,00 m-c 01.03.-31.12.2018
85 SOKS.423.5.2018 22.02.2018 Wysokiński Seweryn Ustka stypendium sportowe 786,00 m-c 01.03.-31.12.2018
86 SOKS.423.3.2018 22.02.2018 Aniszewski Kamil Ustka stypendium sportowe 592,00 m-c 01.03.-31.12.2018
87 IKiOS.7.2018 23.02.2018 SJ-SYSTEM Słupsk wyk. dokumentaji instalacji wentylacji dla Żłobka M. 5412,00 do 30.04.2018
88 PR.272.20.2018 28.02.2018 Podmar Duninowo wykon. relacki video z pięciu edycji Pucharu Ustka 4x4 Offroad 8000,00 03.2018-11.2018
89 PR.272.16.2018 29.01.2018 KAYAX T. Grewiński W-wa organizacja koncertu zespołu DARII ZAWIŁOW na Promenadzie Nadmorskiej 18450,00 15.08.2018
90 PR.272.23.2018 14.03.2018 Mazur Andrzej Wytowno Wykon. obrazu pastelowego w oprawie 440,00 do 16.03.2018
 91  PR.272.21.2018  08.03.2018  Stowarzyszenie Grupa Falco 2 Toruń  Organizacja czterech dwudniowych kampanii promocyjnych w czterch miastach Toruń, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz 21000,00  15.05.-23.06.2018
 92  SOKS.80311.2018  09.0.3.2018  Wojew. Szpital Specjal. w Słupsku  dotacja celowa z przeznacz. na zakup aparatu USG 167000,00  20.03.2018
 93  PR.272.25.2018  19.03.2018  Aerosol Service Sp. z o.o. Charnowo  umowa sponsoringu imprezy Columbus Festiwal Wiatru 12300,00  do 31.12.2018
 94  PR.272.24.2018  19.03.2018  Columbus InvestSp. z o.o. Ustka   umowa sponsoringu imprezy Columbus Festiwal Wiatru 36900,00  do 31.12.2018
95 GN.272.2.2018 16.01.2018 GREMI mEDIA SA W-wa umowa na publikacje ogłoszeń prasowych 8000,00 do 31.12.2018
96 P/18/008050 IKiOŚ 20.03.2018 Energa-Operator Sa Gdańsk umowa o przyłączenie do sieci pomieszczeń CIS 1853,46 do 01.09.2019
97 IKiOŚ.9.2018 27.03.2018 ZGK Sp.o.o.  Ustka odbiór i zagospod. odpadów komunal. z terenu m. Ustka-Płatnik ZIM Ustka 547780,64 01.04.2018-31.12.2018
98 IKiOŚ.8.2018 27.03.2018 ZGK Sp. z o.o. Ustka odbiór odpadów od właścicieli nieruchom. 6420618,77 01.04.2018-31.12.2019
99 GP/12/2018 15.03.2018 Pracow.Usł.Projektowych HOT Supraśl operat uzdrowiskowy strefy B i C uzdrowiksa m. Ustka 34440,00 28.09.2018
100 PR.272.13.2018 16.01.2018 Miejski Klub Sportowy JANTAR zadania promocji m.Ustka poprzez sport 15000,00 do 31.12.2018
101 Porozumienie 05.03.2018 Miasto Słupsk w spr. korzystania z SORPA 30000,00 01.01.-31.12.2018
102 Pr.272.28.2018 27.03.2018 TOURTREND Sp. z o.o. Strzelinko współpraca dot. wyścigów motocyklowych 61500,00 23-24.06.2018
103 PR.272.26.2018 27.03.2018 PPH Mistral Ustka sponsorowanie imprezy Columbus Festiwal Wiatru 10800,00 do 31.12.2018
104 PR.272.29.2018 27.03.2018 Agencja Marketingowo-Reklam.Lider Elbląg organizacja imprezy Bursztynowa Miss Polski 2018 12300,00 11.08.2018
105 PR.272.31.2018 27.03.2018 Agencja KP Miszczor Waldemar Koszalin organizacja koncertu zaepołu Mr.Zoob 9840,00 08.07.2018
106 PR.27.2018 27.03.2018 Lokalna Organizacja Tusytyczna Ustka sprzedaż powierzchni reklamowych i działań promocyjnych 10% prowizji do 10.05.2018
107 IR.5320.2-4/2018 27.03.2018 Powiatowy Urząd Pracy Słupsk organizacja prac społecznie użytecznych 5 osób-1200 godzin  9.720,00 ref. 60 % 01.04-30.09.2018
108 PR.272.35.2018 05.04.2018 Szarek Wydawnictwo Reklama Słupsk dotawa materiałów promocyjnych 11402,10 10 dni od podpis.umowy
109 GP.7.2018 02.02.2018 ARCHISPLAN STUDIO Warszawa opracowanie mpzp Ustka CENTRUM 4 D 11346,00 do 30.06.2019
110 PR.272.39.2018 11.04.2018 Pierre Rene Ustka sponsorowanie imprezy Uliczny Pokaz Mody z Pierre Rene 15000,00 do 31.12.2018
111 IKiOŚ.11.2018 12.04.2018 Usługi Ogólno-Budowlane Borzestowo budowa stanicy kajakowej w Ustce-Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe

745011,00

d0 29.06.2018
 112  SOA.2150.6.2018  06.04.2018  Krawczyk Agnieszka kompletowanie i weryfikacja dokumentów do sprawozdawczości 2500,00  03-20.04.18
 113  SOKS.525.1.2018 17.04.2018  Polski Zw. Emerytów,Rencistów O/Ustka  dotacja na zad. publ. -Przeciwdziałąnie wykluczeniu społecznemu osób niepełnospraw. 5000,00  01.04-31.05.2018
             
             
             
             
 


Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Gruszczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Gruszczyńska
Czas wytworzenia: 2018-02-06 10:30:47
Czas publikacji: 2018-05-02 12:23:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak