2018 Wybory samorządowe 

 
 

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory2018.pkw.gov.pl/

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 19 października 2018r. w sprawie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w przeddzień i w dniu głosowania

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w Ustce

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w Ustce

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - przykłady oddania głosu ważnego

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.
 
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Ustka

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Ustka

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Słupskiego

Protokół z losowania numerów dla list kandydatów na radnych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce w sprawie zasad przyznawania numerów dla list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Ustka - korekta terminu zgłaszania kandydatów na Burmistrza

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Ustka

Informacja Szefa Krajowego Biura Wyborczego o powołaniu z dniem 21 września 2018 r. nowego urzędnika wyborczego w mieście Ustka

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce

Informacja nt. urzędnika wyborczego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o obwodach głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyznaczonych miejscach do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Kalendarz Wyborczy

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o okręgach wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych

Obwieszczenie Starosty Słupskiego o okręgach wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych

Uchwała Nr XLVII/420/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów granic i siedzib 

Uchwała Nr XLVI/412/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Ustka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

 

Z upoważnienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku załączamy linki do filmów dotyczących rejestru wyborców.

Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube: 

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

 

 

Liczba odwiedzin : 3085
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-02-02 15:20:55
Czas publikacji: 2018-10-19 16:34:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak