Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Ustka na 2019 rok.

2019-01-03 16:34:00
Uchwała Nr III/39/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 roku. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka na lata 2019 –2028.

2018-12-31 12:11:53
Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2018-12-31 12:07:30
Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Centrum Integracji Społecznej w Ustce – samorządowego zakładu budżetowego.

2018-12-31 11:57:16
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określania zwrotu wydatków na zakup psiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnośćiowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i wdomu" na lata 2019-2023.

2018-12-31 11:54:40
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub żywnośći albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szole i w domu" na lata 2019-2023.

2018-12-31 11:43:45
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 -2023.

2018-12-31 11:33:13
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka.

2018-12-31 11:26:03
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w latach 2019-2021”.

2018-12-31 11:18:53
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej.

2018-12-31 11:16:59