Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/471/2018 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe

2018-10-03 11:54:45
Uchwała Nr LII/470/2018 w sprawie zmian w Statucie Miasta Ustka

2018-10-03 11:48:57
Uchwała Nr LII/469/2018 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka

2018-10-03 11:48:08
Uchwała Nr LII/468/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

2018-10-03 11:47:33
Uchwała Nr LII/467/2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-10-03 11:45:18
Uchwała Nr LII/466/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/457/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2018-10-03 11:43:12
Uchwała Nr LII/465/2018 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Ustka w sprawie powierzenia zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

2018-10-03 11:41:49
Uchwała Nr LII/464/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka

2018-10-03 11:39:15
Uchwała Nr LII/463/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-10-03 11:38:20
Uchwała Nr LII/462/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2018-2027

2018-10-03 11:36:47