Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/461/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych

2018-09-06 13:37:30
Uchwała Nr LI/460/2018 w sprawie nadania nazwy drodze prowadzącej do zabudowanych posesji mieszkańców miejscowości Grabno

2018-09-06 13:36:43
Uchwała Nr LI/459/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłaty za pojemnik

2018-09-06 13:35:42
Uchwała Nr LI/458/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty

2018-09-06 13:33:11
Uchwała Nr LI/457/2018 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2018-09-06 13:31:54
Uchwała Nr LI/456/2018 w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia z Gminą Ustka w sprawie wspólnego opracowania „Analizy rynku komunikacji miejskiej w Mieście Ustka i Gminie Ustka wraz z określeniem oferty przewozowej na podstawie badań rynku komunikacji miejskiej”

2018-09-06 13:30:05
Uchwała Nr LI/455/2018 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr 966/3, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka położonej w Ustce

2018-09-06 13:27:21
Uchwała Nr LI/454/2018 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

2018-09-06 13:25:11
Uchwała Nr LI/453/2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka

2018-09-06 13:21:32
Uchwała Nr LI/452/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

2018-09-06 13:21:08