Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/443/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ustka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2018-07-30 11:04:13
Uchwała Nr XLIX/442/2018 w sprawie ustalenia na terenie miasta Ustka maksymalnejliczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2018-07-30 11:03:22
Uchwała Nr XLIX/447/2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018-07-04 10:48:33
Uchwała Nr XLIX/446/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustka

2018-07-04 10:47:09
Uchwała Nr XLIX/445/2018 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka (edukacja morska)

2018-07-04 10:46:03
Uchwała Nr XLIX/444/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "SPICHLERZ"

2018-07-04 10:39:36
Uchwała Nr XLIX/441/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

2018-07-04 10:36:25
Uchwała Nr XLIX/440/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

2018-07-04 10:34:50
Uchwała Nr XLIX/439/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-07-04 10:33:48
Uchwała Nr XLIX/438/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2018-2028

2018-07-04 10:31:52