Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/433/2018 w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023

2018-07-13 09:52:16
Uchwała Nr XLVIII/437/2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej

2018-06-06 13:18:35
Uchwała Nr XLVIII/436/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ustka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

2018-06-06 13:16:32
Uchwała Nr XLVIII/435/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka

2018-06-06 13:15:29
Uchwała Nr XLVIII/434/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2018-06-06 13:14:00
Uchwała Nr XLVIII/432/2018 w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu - skwerowi położonemu w parku miejskim przy ul. Marynarki Polskiej, na terenie Gminy Miasto Ustka

2018-06-06 13:10:48
Uchwała Nr XLVIII/431/2018 w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Ustce

2018-06-06 13:09:47
Uchwała Nr XLVIII/430/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Ustka, uczęszczających do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych

2018-06-06 13:05:49
Uchwała Nr XLVIII/429/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/215/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 30 czerwca 2016r zmienionej uchwałą Nr XXVIII /273/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami przy realizacji projektu partnerskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe R-10” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2018-06-06 13:04:13
Uchwała Nr XLVIII/428/2018 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Ustka przy realizacji projektu partnerskiego pn. "Zdrowi - Aktywni - Konstruktywni"

2018-06-06 13:02:32