Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/412/2018 w sprawie podziału Gminy Miasto Ustka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-04-05 13:00:32
Uchwała Nr XLVI/413/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Ustka

2018-04-05 12:53:35
Uchwała Nr XLVI/411/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Miasto Ustka

2018-04-05 12:49:49
Uchwała Nr XLVI/410/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2018 roku

2018-04-05 12:47:44
Uchwała Nr XLVI/409/2018 w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego w mieście Ustka o nazwie "Ustecki Park Kulturowy"

2018-04-05 12:46:26
Uchwała Nr XLVI/408/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia udzielającym schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Miasto Ustka

2018-04-05 12:44:58
Uchwała Nr XLVI/407/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniajacym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji, posiłki z miejscem całodobowego okresu pobytu

2018-04-05 12:42:20
Uchwała Nr XLVI/406/2018 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "Drabina" z siedzibą w Ustce

2018-04-05 12:40:58
Uchwała Nr XLVI/405/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/186/2016 z dnia 25 luteog 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Ustce

2018-04-05 12:38:36
Uchwała Nr XLVI/404/2018 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" w dniach 31 lipca - 7 sierpnia 2018 roku

2018-04-05 12:36:14