Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/400/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

2018-03-05 11:58:59
Uchwała Nr XLV/399/2018 w sprawie przekazania z budżetu Gminy Miasto Ustka na 2018 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

2018-03-05 11:57:19
Uchwała Nr XLV/398/2018 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia kadłuba okrętu podwodnego wycofanego ze służby wojskowej

2018-03-05 11:54:56
Uchwała Nr XLV/397/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ustka na 2018 rok

2018-03-05 11:53:56
Uchwała Nr XLV/396/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2018-2028

2018-03-05 11:50:42