Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwałą Nr XLIV/395/2018 w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych

2018-02-05 15:32:57
Uchwała Nr XLIV/394/2018 w sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury

2018-02-05 15:31:10
Uchwała Nr XLIV/393/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

2018-02-05 15:29:19
Uchwała Nr XLIV/392/2018 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr 15/14, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej

2018-02-05 11:44:54
Uchwała Nr XLIV/391/201 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonych nr 939/6, 2342, 544/92 stanowiących własność Gminy Miasto Ustka położonych w Ustce

2018-02-05 11:42:11
Uchwała Nr XLIV/390/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-02-05 11:40:48
Uchwała Nr XLIV/389/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2018–2028

2018-02-05 11:38:31