Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.GN.100.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Przylesie 6 m 1)

2018-04-13 08:57:05
Zarządzenie Nr 0050.GN.99.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Słowiańska 7A m 1)

2018-04-13 08:47:07
Zarządzenie Nr 0050.GN.98.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie: wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Sprzymierzeńców 16A m 1)

2018-04-13 08:44:46
Zarządzenie Nr 0050.GN.97.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie: wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Marynarki Polskiej 77 m 7)

2018-04-13 08:42:50
Zarządzenie Nr 0050.GN.96.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Słowiańska 37 m 5)

2018-04-13 08:38:54
Zarządzenie Nr 0050.SOA.95.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Pana Piotra Wszółkowskiego na Pełnomocnika Burmistrza Miasta Ustka do spraw obchodów świąt i rocznic państwowych

2018-04-13 08:37:50
Zarządzenie Nr 0050.SOKS.94.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej ofertę organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego samorządu w 2018 r.

2018-04-10 14:03:04
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.93.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Ustka - 2018 rok”

2018-04-10 14:00:39
Zarządzenie Nr 0050.92.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-04-10 13:59:37
Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.91.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Gminy Miasto Ustka”

2018-04-10 13:58:46