Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050. GN.139.2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

2018-05-21 12:43:01
Zarządzenie Nr 0050. GN.138.2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne i socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miasto Ustka

2018-05-21 12:37:14
Zarządzenie Nr 0050. GN.137.2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Ustka pomieszczeń tymczasowych

2018-05-18 13:42:49
Zarządzenie Nr 0050.IKiOS-ZP.136.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa obiektu kontenerowego – zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej na dz. nr 20/2”

2018-05-17 14:59:49
Zarządzenie Nr 0050.FN. 135 .2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-05-17 07:43:41
Zarządzenie Nr 0050.GN.134.2018 z dnia 14 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu własność Gminy Miasto Ustka, stanowiącego część działki nr 1922/80 przy ul. Darłowskiej w Ustce.

2018-05-14 15:46:19
Zarządzenie Nr 0050.SOA.133.2018 z dn. 11 maja 2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOA.85.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka oraz określenia jego zadań

2018-05-14 15:33:39
Zarządzenie Nr.0050.GN.132.2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.GN.132.2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

2018-05-11 15:32:36
Zarządzenie Nr 0050.DKS.131.2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie w sprawie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok

2018-05-09 15:22:02
Zarządzenie Nr 0050.FN. 130 .2018 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

2018-05-09 15:21:06