Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV / 206 / 2004 w sprawie: kierunków działania Burmistrza Miasta Ustki.

Uchwała Nr XXIV / 206 / 2004 w sprawie: kierunków działania Burmistrza Miasta Ustki.

2004-09-02 13:50:37
Uchwała Nr XXIII/205/2004 w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXIII/205/2004 w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.

2004-09-02 13:48:28
Uchwała Nr XXIII/204/2004 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustki pn. „Centrum 3”.

Uchwała Nr XXIII/204/2004 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustki pn. „Centrum 3”.

2004-09-02 13:44:48
Uchwała Nr XXIII/203/2004 w sprawie: zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Ustka.

Uchwała Nr XXIII/203/2004 w sprawie: zasad wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Ustka.

2004-09-02 13:22:46
Uchwała Nr XXIII/202/2004 w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwała Nr XXIII/202/2004 w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2004-09-02 13:08:34
Uchwała Nr XXIII/201/2004 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Ustka szkołom podstawowym i gimnazjom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała Nr XXIII/201/2004 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Ustka szkołom podstawowym i gimnazjom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

2004-09-02 13:02:56
Uchwała Nr XXIII/200/2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/155/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Ustki.

Uchwała Nr XXIII/200/2004 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/155/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Ustki.

2004-09-02 12:55:35