Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/388/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2018 rok.

2018-01-04 13:43:03
Uchwała Nr XLIII/387/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka

2018-01-04 13:41:05
Uchwała Nr XLIII/386/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na relizację zadań w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej

2018-01-04 13:39:13
Uchwała Nr XLIII/385/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/167/2016 z dnia 28.01.2017 w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka

2018-01-04 13:24:30
Uchwała Nr XLIII/384/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.

2018-01-04 13:15:56
Uchwała Nr XLIII/383/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/349/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Ustka jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

2018-01-04 13:13:51
Uchwała Nr XLIII/382/2017 w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Ustce

2018-01-04 13:12:42
Uchwała Nr XLIII/381/2017 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok.

2018-01-04 13:11:21
Uchwała Nr XLIII/380/2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Uzdrowiskowa)

2018-01-04 13:07:04
Uchwała Nr XLIII/379/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/308/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla GMU na lata 2016-2022

2018-01-04 13:03:42