Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  1/OC/2018 29.01.2018 r.

 Tomasz Wiśniewski P.H.U. WITO-TUR, 76-270 Ustka ul. Wczasowa15a

Przewóz ewakuowanej ludności z terenu Miasta Ustka do wskazanego miejsca.  Zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy od 1,50 zł do 5,00 zł za kilometr w zależności od rodzaju środka transportu. bezterminowy
 2  2/OC/2018 25.04.2018 r.  Komenda Miejska Policji w Słupsku  Realizacja na terenie Gminy Miasto Ustka dodatkowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 25,000,00 zł 15 czerwca 2018 r. -15 września 2018 r.
 3  PT.0251.14.2018 22.05.2018 r. Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie prac budowlanych związanych z utworzeniem dwóch bram wjazdowych do budynku JRG Nr 3 PSP w Ustce. 24,000,00 zł 8 czerwca 2018 r.
 4  b.n. 28.06.2018 r.  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku  Zakup paliwa silnikowego dla pojazdów Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku - Placówki Straży Granicznej w Ustce. 6,000,00 zł 31 października 2018 r.
 5            
 

Liczba odwiedzin : 166
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Grzywa
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Grzywa
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:38:21
Czas publikacji: 2018-12-18 14:37:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak