Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

 

UMOWY LUB POROZUMIENIA WYDZ. SOA 2018 R.

 

1 SOA.272.1.2018 12.03.2018  Falck Medycyna Sp. z o.o., Oddział w Ustce  Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami UM Ustka 

6.960,00 zł

01.04.2018-31.03.2019
2 SOA.272.2.2018  08.03.2018 Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i specjalistycznej, Koszalin  Szkolenie dla pracowników UM Ustka z zakresu "Służby przygotowawczej 

4.700,00 zł

15-16.03.2018 r.
3. SOA.272.3.2018  30.03.2018 Compensa  Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Ubezpieczeniemienia i odpowiedzialności GM Ustka i jednostek organizacyjnych 

99.659,00 zł

01.04.2018-31.03.2019
4. SOA.272.4.2018 10.04.2018 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski, ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk Przegląd okresowy (roczny) budynków UM Ustka i SM W Ustce

3.000,00 zł

10.04.2018-13.04.2018
5. SOA.272.5.2018 24.05.2018 SPECTRUM szkolenia, doradztwo, coaching, E. Chojnowska, ul. Jantarowa 26, 75-256 Koszalin Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych - Inspektor Ochony Danych

11.193,00 zł

01.06.2018-31.12.2018
6. SOA.272.6.2018 13.06.2018 INTROPACK Piotr Stec Pracownia Introligatorska, ul. Sikorskiego 11, 76-200 Słupsk Usługa introligatorska - oprawienie 158 tomów akt

9.717,00 zł

13.06.2018-31.07.2018
7. SOA.272.7.2018 29.06.2018 Usługi Archiwistyczne Składnica Depozytowa Sp. z o.o., u. M. skłodowskiej-Curie 3, 76-200 Słupsk Usługi archiwizacyjne - uporządkowanie dokumentacji archiwalnej i brakowanie dokumentacji nierchiwalnej z archiwum zakładowego Urzędu Miasta Ustka

12.000,00 zł

04.07.2018-30.09.2018

 

UMOWY ZLECENIA LUB UMOWY O DZIEŁO 2018 R.

 

 1  SOA.2150.1.2018  19.01.2018  Bokacz Krzysztof  doręczanie korespondencji

 4,00 zł za 1 doręczoną

przesyłkę ZPO

22.01.2018 -28.02.2018
 2  SOA.2150.2.2018  22.01.2018  Jachman Urszula

 praca w Komisji Mieszkaniowej

-rozpatrywanie wniosków

o przydział lokalu komunalnego

15,00 zł za rozpatrzony wniosek    01.02.2018 - 31.12.2018
 3  SOA.2151.3.2018  22.01.2018  Halina  Deja  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zł za rozaptrzony wniosek  01.02.2018 -30.04.2018 
 4  SOA.2151.4.2018  22.01.2018  Katarzyna Zblewska  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zl za rozpatrzony wniosek  01.02.2018 -31.12.2018 
 5  SOA.2150.5.2018  06.04.2018  Agnieszka Krawczyk  uporządkow. kart środków trwałych, aktualizacja ewidencji, kompletowanie  dokument. w Wydziale Finansowym  UM Ustka 2.500,00 zł 

03.04.2018

- 20.04.2018 

 6 SOA.2150.6.2018  11.07.2018 Pietrasiewicz Urszula wykonanie sprawozdań finansowych dla RIO i Urzędu Wojewódzkiego. 3.000,00 zł 10.07.2018 -26.07.2018
7 SOA.2150.7.2018 19.10.2018 Wieczorek Ewa obsluga informatyczna wyborów samorządowych 1.624,00 zł 19-25.10.2018
8 SOA.2150.8.2018 19.10.2018 Kromrych Renata koordynowanie prac zwiazanych z wyborami samorządowymi 600,00 zł 19-23.10.2018
9 SOA.2150.9.2018 19.10.2018 Groszek Danuta nadzorowanie, kontrola prac dot. wyborów samorządowych 500,00 zł 19-23.10.2018
10 SOA.2150.10.2018 19.10.2018 Bogusz MAłgorzata urządzanie lokali, obsłluga wyborów samorządowych 518,00 zł 19-23.10.2018
11 SOA.2150.11.2018 19.10.2018 Gruszczyńska Teresa dużur w dniu wyborów samorządowych 200,00 zł 21.10.2018
12 SOA.2150.12.2018 19.10.2018 Janus Genowefa obsługa komisji i pełnienie dyżuru w dniu wyborów 400,00 zł 19-22.10.2018
13 SOA.2150.13.2018 19.10.2018 Podoba Elżbieta dyżur w Ewidencji Ludności -w dniu wyborów 250,00 zł 21.10.2018
14 SOA.2150.14.2018 19.10.2018 Zabłocka MAłgorzata dyżur w Ewidencji Ludności -w dniu wyborów 250,00 zł 21.10.2018
15 SOA.2150.15.2018 19.10.2018 Wołoch Elżbieta dyżur w dniu wyborów 300,00 zl 21.10.2018
16 SOA.2150.16.2018 19.10.2018 Wyroślak Anna dyżur w dniu wyborów 300,00 zł 21.10.2018
17 SOA.2150.17.2018 19.10.2018 Grzegorzewicz Monika dyżur w dniu wyborów 300,00 zł 21.10.2018
18 SOA.2150.18.2018 19.10.2018 Bokacz Krzysztof przygotowwywanie lokali, obsluga komisji i dyżur 400,00 zł 19-23.10.2018
19 SOA.2150.19.2018 19.10.2018 Brożek Zenon jw 400,00 zl 19-23.10.2018
20 SOA.2150.20.2018 19.10.2108 Szczepaniak Włodzimierz pełnienie dyżuru w dniu wyborów 300,00 zł 21-22.10.2018
21 SOA.2150.21.2018 19.10.2018 Leśniewski Tomasz jw 300,00 zł 21-22.10.2018
22 SOA.2151.1.2018W 18.10.2018 Heinowska Dorota obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej w Ustce 21.10.2018 r.:wprowadzanie danych,  wydruki. 360,00zł 21.10.2018
23 SOA.2151.2.2018W 18.10.2018 Kasperski Jarosław jw 360,00 zł 21.10.2018
24 SOA.2151.3.2018W 18.10.2018 Książkiewicz Joanna jw 360,00zł 21.10.2018
25 SOA.2151.4.2018W 18.10.2018 Książkiewicz Mariusz jw 360,00 zł 21.10.2018
26 SOA.2151.5.2018W 18.10.2018 Łepkowski Jacek jw 360,00 zł 21.10.2018
27 SOA.2151.6.2018W 18.10.2018 Musialik Marek jw 360,00 zł 21.10.2018
28 SOA.2151.7.2018W 18.10.2018 Sołtyka Arkadiusz jw 360,00 zl 21.10.2018
29 SOA.2151.8.2018W 18.10.2018 Świniarski Piotr jw 360,00 zł 21.10.2018
30 SOA.2151.9.2018 19.11.2018 Mazur Anna wykonanie 20 prac w oprawie szklanej, o tematyce usteckiej 2800,00 zl 19.11.2018 - 14.12.2018
 

Liczba odwiedzin : 351
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:35:08
Czas publikacji: 2018-11-26 16:24:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak