Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

 

UMOWY LUB POROZUMIENIA WYDZ. SOA 2018 R.

 

1 SOA.272.1.2018 12.03.2018  Falck Medycyna Sp. z o.o., Oddział w Ustce  Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami UM Ustka 

6.960,00 zł

01.04.2018-31.03.2019
2 SOA.272.2.2018  08.03.2018 Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i specjalistycznej, Koszalin  Szkolenie dla pracowników UM Ustka z zakresu "Służby przygotowawczej 

4.700,00 zł

15-16.03.2018 r.
3. SOA.272.3.2018  30.03.2018 Compensa  Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Ubezpieczeniemienia i odpowiedzialności GM Ustka i jednostek organizacyjnych 

99.659,00 zł

01.04.2018-31.03.2019

 

UMOWY ZLECENIA LUB UMOWY O DZIEŁO 2018 R.

 

 1  SOA.2150.1.2018  19.01.2018  Bokacz Krzysztof  doręczanie korespondencji

 4,00 zł za 1 doręczoną

przesyłkę ZPO

22.01.2018 -28.02.2018
 2  SOA.2150.2.2018  22.01.2018  Jachman Urszula

 praca w Komisji Mieszkaniowej

-rozpatrywanie wniosków

o przydział lokalu komunalnego

15,00 zł za rozpatrzony wniosek    01.02.2018 - 31.12.2018
 3  SOA.2151.3.2018  22.01.2018  Halina  Deja  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zł za rozaptrzony wniosek  01.02.2018 -30.04.2018 
 4  SOA.2151.4.2018  22.01.2018  Katarzyna Zblewska  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zl za rozpatrzony wniosek  01.02.2018 -31.12.2018 
             
 


Liczba odwiedzin : 152
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bogusz
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:35:08
Czas publikacji: 2018-04-09 19:35:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak