Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  RIE/1/2018  18.04.2018 UpHotel Sp. z o.o. Usługa wynajęcia sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem audiowizualnym oraz wyżywieniem i serwisem kawowym w ramach organizacji spotkania projektowego "Fish markets" w Ustce nie więcej niż 4 219,80 zł 18-19.04.2018 
 2  RIE/2/2018  18.04.2018 Iwona Kwiatkowska Usługa w zakresie konsekutywnego tłumaczenia podczas 4-go spotkania partnerów projektu "Fish markets" nie więcej niż 600,00 zł  18.04.2018
 3  RIE/3/2018  22.05.2018 Tomasz Wiśniewski, przewóz osób "Albatros" Usługa transportu autobusem - przewozu osób na trasie Ustka - Homecourt - Ustka, w ramach współpracy zagranicznej z miastem partnerskim Homecourt (Francja) 12 000,00 zł + koszty wynikające z opłat parkningowych i koszty przejazdu płatnymi drogami  22.05.2018
 4  RIE/4/2018  13.08.2018  Izabela Michałek Usługa tłumaczenia rozmów delegacji służbowej z języka polskiego na niemiecki i języka niemieckiego na język polski nie więcej niż 1 500,00 zł 13-15.08.2018
 5  RIE/5/2018  16.10.2018 Lech Consultuing Sp. z o.o. Usługa opracowania Studium wykonalności projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Usteckie Centrum Usług Społecznych w Ustce przy ul. Wiejskiej 8 610,00 zł

14.12.2018

 

Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Oskroba
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Teodorowicz
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:34:17
Czas publikacji: 2018-10-25 10:53:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak