Wydział Obsługi Informatycznej 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Obsługi Informatycznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

1

 INFO.1.2018 2018.01.11  WEBCAMERA MEDIA Sp. z o.o.  Umowa świadczenia usług streamingowych 10.800,00  2018.01.01 -
2018.12.31
2 145 2018.01.11  TECHNIKA SERVICE GIBAŁA HENRYK  Umowa na świadczenie usług utrzymania systemów do obsługi USC 3.690,00  2018.01.01 -
2018.12.31
3 860371523504 2018.01.17  ORANGE POLSKA Sp. Akcyjna  Umowa na świadczenie usługi Biznesowy VPN 16.261,00  2018.01.17 -
2021.01.17
4  K 334/2018 2018.01.18  TENSOFT Sp. z o.o.  Umowa serwisowa systemu ADAS  45.756,00  2018.01.01 -
2018.12.31
5  498/2017/I 2018.01.18  InterArena Mariursz Grabowski  Umowa świadczenia usług internetowych 720,00  2018.01.01 -
2018.12.31
6  INFO.2.2018 2018.01.18  COMSERWIS Spółka Jawna  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych -  2018.01.01 -
2018.12.31 
7  INFO.3.2018 2018.01.11  COMSERWIS Spółka Jawna  Umowa serwisowa dla systemu informatycznego 16.678,80  2018.01.01 -
2018.12.31 
8  INFO.4.2018 2018.02.09  Sprzedaż Urządzeń Biurowych i Materiałów
Ekspolatacyjnych
 Umowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3.449,00  2018.02.09 -
2018.02.23
9  INFO.5.2018 2018.03.12  LOGONET Sp. z o.o.  Umowa na modernizcję szaty graficznej oraz dodatkowych funkcjonalnosci na stronie internetowej Miasta Ustka 12.915,00 2018.03.12 -
2018.04.30
10  INFO.6.2018 2018.03.20  WITKAC Sp. z o.o.  Umowa na korzystanie z systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego  2019 5.006,10 2018.03.21-
2019.03.21
11  101/2018 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SIDAS EZD 12.546,00 2018.03.13 -
2019.03.12
12  - 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa dostepu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostepu serwisowego - 2018.03.13 -
2019.03.12
13  MK/BR/5/2018 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker 3.779,79 2018.03.13 -
2019.03.12
14 MK/BIP/147/2018 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna Umowa na korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP 2.872,05 2018.03.13 -
2019.03.12
 


Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:32:38
Czas publikacji: 2018-04-23 09:57:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak