Wydział Obsługi Informatycznej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Obsługi Informatycznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

1

 INFO.1.2018 2018.01.11  WEBCAMERA MEDIA Sp. z o.o.  Umowa świadczenia usług streamingowych 10.800,00  2018.01.01 -2018.12.31
2 145 2018.01.11  TECHNIKA SERVICE GIBAŁA HENRYK  Umowa na świadczenie usług utrzymania systemów do obsługi USC 3.690,00  2018.01.01 -2018.12.31
3 860371523504 2018.01.17  ORANGE POLSKA Sp. Akcyjna  Umowa na świadczenie usługi Biznesowy VPN 16.261,00  2018.01.17 -2021.01.17
4  K 334/2018 2018.01.18  TENSOFT Sp. z o.o.  Umowa serwisowa systemu ADAS  45.756,00  2018.01.01 -2018.12.31
5  498/2017/I 2018.01.18  InterArena Mariursz Grabowski  Umowa świadczenia usług internetowych 720,00  2018.01.01 -2018.12.31
6  INFO.2.2018 2018.01.18  COMSERWIS Spółka Jawna  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych -  2018.01.01 -2018.12.31 
7  INFO.3.2018 2018.01.11  COMSERWIS Spółka Jawna  Umowa serwisowa dla systemu informatycznego 16.678,80  2018.01.01 -2018.12.31 
8  INFO.4.2018 2018.02.09  Sprzedaż Urządzeń Biurowych i Materiałów
Ekspolatacyjnych
 Umowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3.449,00  2018.02.09 -2018.02.23
9  INFO.5.2018 2018.03.12  LOGONET Sp. z o.o.  Umowa na modernizcję szaty graficznej oraz dodatkowych funkcjonalnosci na stronie internetowej Miasta Ustka 12.915,00

2018.03.12
-2018.04.30

10  INFO.6.2018 2018.03.20  WITKAC Sp. z o.o.  Umowa na korzystanie z systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego  2019 5.006,10 2018.03.21 -2019.03.21
11  101/2018 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SIDAS EZD 12.546,00 2018.03.13 -2019.03.12
12  - 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego - 2018.03.13 -2019.03.12
13  MK/BR/5/2018 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker 3.779,79 2018.03.13 -2019.03.12
14 MK/BIP/147/2018 2018.03.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa na korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP 2.872,05 2018.03.13 -2019.03.12
15 594/2018/I 2018.05.28  InterArena Mariursz Grabowski  Umowa o świadczenie usług internetowych 1.440,00 2018.05.16 -2020.05.16
16 632/2018/I 2018.07.17  InterArena Mariusz Grabowski  Umowa na świadczenie usług internetowych 4.776,00 2018.07.13 -2010.07.13
17 - 2018.07.30  MADKOM Sp. Akcyjna  Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego - 2018.07.30 -2019.03.12
18 - 2018.08.21  COMSERWIS Spółka Jawna  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - 2018.08.21 -2018.12.31
19 - 2018.09.04  TENSOFT Sp. z o.o.  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - 2018.00.04 -2018.12.31
19 INFO.7.2018 2018.09.07  InterArena Mariusz Grabowski  Umowa na weryfikację stanu technicznego łącza oraz wymiane kamery na pylonie kładki 615,00 2018.09.07 -2018.11.07
20 4377/mp/2018 2018.10.09  LOGONET Sp. z o.o.  Umowa na świadczenie usług serwisu technicznego i usług hostingu strony internetowej miasta 4.354,20 2018.10,01 -2019.10.01
21 INFO.8.2018 2018.10.01 Komputronik Biznes Sp. z o.o. Umowa na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego 7.039,29 2018.10.01 -2018.10.08
22 INFO.9.2018 2018.11.02 Sprzedaż Urządzeń Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Umowa na zakup, dostawę i instalacje nowego urządzenia wielofunkcyjnego 10.824,00 2018.11.02 -2018.11.20
23 INFO.10.2018 2018.12.06 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEOSYSTEM Sp. z o.o. Umowa na przedłużenie usługi eGmina 3.690,00 2019.01.01 -2019.12.31
24 INFO.11.2019 2018.12.11 iCOD.pl Sp. z o.o. Umowa na zakup i dostawę nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania 24.562,25 2018.12.11 -2019.12.20
 

Liczba odwiedzin : 189
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:32:38
Czas publikacji: 2018-12-28 13:31:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak