Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
U c h w a ł a Nr XXII / 199 / 2004 - w sprawie: wyrażenia opinii o przebiegu granic portu morskiego w Ustce od strony lądu.

U c h w a ł a Nr XXII / 199 / 2004 - w sprawie: wyrażenia opinii o przebiegu granic portu morskiego w Ustce od strony lądu.

2004-07-02 13:32:59
U c h w a ł a Nr XXII / 198 / 2004 - w sprawie: statutu Uzdrowiska Miasta Ustki.

U c h w a ł a Nr XXII / 198 / 2004 - w sprawie: statutu Uzdrowiska Miasta Ustki.

2004-07-02 13:29:55
U c h w a ł a Nr XXII / 197 / 2004 - w sprawie: zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka.

U c h w a ł a Nr XXII / 197 / 2004 - w sprawie: zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka.

2004-07-02 13:27:05
U c h w a ł a Nr XXII / 196 / 2004 - w sprawie: uchylenia Uchwały Nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 25 stycznia 2001r. w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrębie miasta Ustki obszaru płatnego parkowania n

U c h w a ł a Nr XXII / 196 / 2004 - w sprawie: uchylenia Uchwały Nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 25 stycznia 2001r. w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrębie miasta Ustki obszaru płatnego parkowania n

2004-07-02 13:23:43
U c h w a ł a Nr XXII / 195 / 2004 - w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Ustki oraz określenia granic ich obwodów.

U c h w a ł a Nr XXII / 195 / 2004 - w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Ustki oraz określenia granic ich obwodów.

2004-07-02 13:15:29
U c h w a ł a Nr XXII / 194 / 2004 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „TERENY PORTU” dla terenów północnej części miasta Ustki, obejmujących kana

U c h w a ł a Nr XXII / 194 / 2004 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „TERENY PORTU” dla terenów północnej części miasta Ustki, obejmujących kana

2004-07-02 13:11:46
U c h w a ł a Nr XXII / 193 / 2004 - w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

U c h w a ł a Nr XXII / 193 / 2004 - w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

2004-07-02 13:03:34