Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  GN.272.1.2018  16.01.2018r.

 POLSKA PRESS Spółka z o. o. z siedzibą

w Warszawie

 publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym Głos Pomorza  10.000,00 do 31.12.2018r. 
 2  GN.6641.1.2018 18.01.2018r.  "GEODEZJA KARPOWICZ" Usługi geodezyjne Bogdan Karpowicz   wznowienie znaków granicznych części dzialek 963, 935 położonych w mieście Ustka 750,00  19.02.2018r. 
 3  GN.272.4.2018  19.01.2018r.  "GEODEZJA KARPOWICZ" Usługi geodezyjne Bogdan Karpowicz   świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasta Ustka w 2018 r. 25.000,00  do 31.12.2018r. 
 4  GN.272.5.2018 19.01.2018r.   Biuro Usług Majatkowych "MM" Marzenna Mikołajczak-Chumek  świadczenie usług wycen nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2018 r. 59.839,50   do 31.12.2018r.
 5  -  07.02.2018  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIJANOWSKI  Umowa na roboty budowlane ( zabezpieczenie podbitki budynku użytkowego przy Promenadzie Nadmorskiej dz. ewidencyjna 15/13) 1845,00  12.02.2018r. 
6  GN.272.2.2018  16.01.2018r.  GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie  publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim RZECZPOSPOLITA 8.000,00  do 31.12.2018r. 
 

Liczba odwiedzin : 189
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Mondrzejewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Cybulska
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:29:27
Czas publikacji: 2018-03-27 08:14:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak