Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/370/2017 w sprawie zmian w WPF Miasta Ustka na lata 2017-2025

2017-12-01 12:21:29
Uchwała Nr XLI/369/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r

2017-12-01 12:20:27
Uchwała Nr XLI/368/2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce

2017-12-01 12:17:59
Uchwała Nr XLI/367/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Centrum 4D”

2017-12-01 12:16:09
Uchwała Nr XLI/366/2017 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.

2017-12-01 12:15:54